1 stycznia 2022 roku Kaczory staną się miastem!

Ten Sylwester będzie dla Kaczor wyjątkowy. Dokładnie o północy wieś Kaczory stanie się miastem. – To dla nas zaszczyt i nobilitacja – podsumowuje starania o uzyskanie praw miejskich przyszły burmistrz Brunon Wolski.

Sama procedura ubiegania się o prawa miejskie poprzedzona została wieloma latami konsekwentnej pracy, które doprowadziły do tego, że władze gminy mogły śmiało wystąpić z wnioskiem o nadanie praw miejskich. Cała gmina ma od lat świetnie zorganizowaną infrastrukturę, posiada wodociągi i kanalizację, jest zgazyfikowana, posiada dostęp do Internetu i telefonii komórkowej, ma bardzo dobrze utrzymaną sieć dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Działa tu również doskonale zorganizowana i utrzymana na wysokim poziomie oświata, w każdej wsi są boiska sportowe i place zabaw, a także sale wiejskie, a w samych Kaczorach z powodzeniem funkcjonuje kryta pływalnia. Doskonale zorganizowana jest tu również działalność kulturalna, rekreacyjna i sportowa, a ochrona zdrowia i bezpieczeństwo stoją na wysokim poziomie.

Co ważne, same Kaczory, jak również okoliczne miejscowości, ciągle rozrastają się pod względem budownictwa mieszkaniowego oraz tworzą korzystne warunki do funkcjonowania i rozwijania biznesu.

Jakość mieszkania w Kaczorach niczym nie odbiega od komfortu życia w mieście.

Stąd władze gminy oraz radni zadecydowali o tym, że chcą ubiegać się o prawa miejskie. Poparli ich mieszkańcy i to nie tylko Kaczor, ale wszystkich sołectw wchodzących w skład gminy. W referendum aż 75 procent mieszkańców gminy było za tym, aby Kaczory, jako stolica ich gminy, stały się miastem.

Sama procedura formalna przebiegła bardzo sprawnie. 12 lutego radni podjęli stosowne uchwały. Potem odbyły się konsultacje społeczne i już w końcówce marca złożony został wniosek, a decyzja w tej sprawie, która podjął premier RP w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, dotarła do gminy 30 lipca.

To mistrzostwo świata! ocenia wójt Brunon Wolski. – To wspaniałe świadectwo wydane całej gminie, a dla wszystkich mieszkańców zaszczyt i nobilitacja!


Gmina Kaczory składa się z 12 wsi sołeckich, w których mieszka ok. 8 tysięcy osób, z czego w samych Kaczorach żyje blisko 3 tysiące mieszkańców.

Kaczory są jedynym samorządem z Wielkopolski, i jednym z dziesięciu w Polsce, który uzyskał w tym roku prawa miejskie.