10 nominacji dla dyrektorów w oświacie

1 wrzesień rozpoczął się nowy rok szkolny dla uczniów, ale także dla nowych dyrektorów w pilskiej „Budowlance” i w ośrodku w Łobżenicy.

W ostatni dzień sierpnia starosta Eligiusz Komarowski razem z członkami Zarządu Powiatu wręczył nominacje na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez powiat. Stanowisko dyrektora powierza się na pięć lat. Tylko w uzasadnionych wypadkach można skrócić ten okres. Takich wypadków jednak w Pile nie było: wszystkie nominacje były pięcioletnie – do 31 sierpnia 2027 roku.

Większość trafiła w ręce dotychczasowych dyrektorów, w dwóch przypadkach – do nowych. W Zespole Szkół Budowlanych w Pile Arkadiusza Jeża zastąpiła Karina Mazurek, a funkcję dyrektora Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy objął Sebastian Dec, od wielu lat pracujący w zakładach poprawczych, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Resocjalizacji „Horyzont”, były prezes Polskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich, wykładowca w Zakładzie Resocjalizacji WSE Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Lista dyrektorów z nominacjami:  

  1. Karina Mazurek – dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Pile
  2. Magdalena Michalska – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile 
  3. Mariola Nosek – dyrektor Zespołu Szkół w Łobżenicy  
  4. Małgorzata Bazelak – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile  
  5. Sylwia Jułga – dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile 
  6. Grzegorz Witkowski – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile 
  7. Marek Wasilewski – dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile 
  8. Piotr Halama – dyrektor Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile 
  9. Piotr Danielewicz – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Pile 
  10. Sebastian Dec – dyrektor Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy

Fot. Starostwo Powiatowe w Pile