100 milionów po raz pierwszy. Piła z rekordowym budżetem na inwestycje

Rada Miasta przyjęła we wtorek budżet Piły na 2022 rok. Miasto planuje wydać na inwestycje ponad 100 mln złotych. Na razie w budżetu zapisano 78 mln złotych. Reszta ma pojawić się w lutym. Tak dużego budżetu na inwestycje w historii Piły jeszcze nie było.

Sam wyjściowy budżet przyjęty we wtorek przez Radę Miasta jest jednak mniejszy niż rok temu. Startuje z ponad 350 mln złotych. Rok temu było to 378 mln złotych. Tak dużej różnicy nie spowodowały jedynie uszczuplone dochody z tytułu udziałów miasta w podatkach PIT i CIT. To kwota ponad 4,2 mln złotych. Dziesięć razy większa – ponad 42 mln złotych, jest różnica wynikająca z powodu rewolucji w świadczeniach 500+. W połowie roku ich wypłatę przejmie ZUS, dlatego zarezerwowano jedynie środki na wypłaty do końca maja.  

Co składa się na dochody miasta? Największe źródło dochodów – ponad 86 mln złotych, to wspomniane wcześniej udziały w podatkach PIT i CIT. Kolejne znaczące pozycje w budżecie to wpływy z podatków – 63,5 mln złotych, subwencja ogólna w wysokości 59,6 mln złotych, środki z budżetu państwa – 56,9 mln złotych oraz pozostałe dochody (m.in. wpływy z najmu i z tytułu użytkowania wieczystego) – 42,8 mln złotych.   

Wśród wydatków w 2022 rok największą pozycją jest oświata, na którą pilski samorząd planuje przeznaczyć 141 mln złotych. To m.in. wydatki związane z utrzymaniem placówek oraz wynagrodzeniami dla nauczycieli. W tej puli są również pieniądze na inwestycje. Teoretycznie koszty związane z oświatą powinna pokryć subwencja. W rzeczywistości miasto musi dołożyć do oświaty kilkadziesiąt milionów złotych.  

Największy budżet inwestycyjny w historii 

W budżecie znalazła się rekordowa kwota w historii Piły na inwestycje – ponad 78 mln złotych. Łączna wartość inwestycji ma przekroczyć ponad 100 mln złotych, a dodatkowe miliony w ramach rozliczeń 2020 roku mają pojawić się w miejskiej kasie na początku roku. Zadania inwestycyjne będą realizowane przy pomocy środków zewnętrznych m.in. z programu  Polski Ład, Funduszy norweskich i Funduszy EOG oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

Na liście znajdują się inwestycje drogowe, nowe obiekty sportowe, modernizacja obiektów oświatowych i komunalnych, inwestycje w zdrowie i kulturę, inwestycje wpływające na poprawę jakości powietrza w mieście, a także inwestycje w zakresie rewitalizacji obiektów zabytkowych.  

Wśród najważniejszych zadań jest m.in. modernizacja stadionu żużlowego  (10 mln zł), budowa hali sportowej przy SP nr 7 (9,9 mln zł), drugi i trzeci etap rewitalizacji terenów nadrzecznych (9 mln zł) rewitalizacja zabytkowego budynku SP nr 7 (4,9 mln zł), trzeci etap przebudowy Bydgoskiej (4 mln złotych), dokończenie zakupu autobusów i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (3,5 mln złotych), rewitalizacja placu Zwycięstwa (1,9 mln złotych), przebudowa ulicy Jastrzębiej (1,5 mln złotych).