Fantastyczna NOC ZAWODOWCÓW w subregionie pilskim

Za nami Noc Zawodowców 2019 Edycja 2.0 w Złotowie i Ratajach. To już druga edycja tego wydarzenia w Wielkopolsce. Równolegle odbyła się ona 04.10.2019 roku w 13 miastach województwa w godzinach 17.00 – 21.00. Patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Pan Marek Woźniak.

Wydarzenie miało na celu promowanie wśród młodzieży kształcenia zawodowego i dualnego, zapoznanie uczniów z ofertą kształcenia zawodowego w regionie, umożliwienie bezpośredniego kontaktu z nauczycielami przedmiotów zawodowych oraz pracodawcami, poszerzenie wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego i budowania kariery edukacyjno-zawodowej.

W subregionie pilskim inicjatorem Nocy Zawodowców było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Wielkopolskiego, która zrealizowała przedsięwzięcie w Złotowie w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Ratajach w Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego.

Wydarzenie kierowano do uczniów klas ósmych powiatu złotowskiego oraz chodzieskiego stojących przed wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej. Łącznie w obu imprezach wzięło udział około 1000 osób (uczniowie, pedagodzy, rodzice, przedsiębiorcy). Zgłosiły się 33 szkoły podstawowe z powiatów chodzieskiego, złotowskiego oraz pilskiego. Przeprowadzono 133 warsztaty zawodowe, w których zaprezentowano ponad 40 zawodów.

Noc Zawodowców w Ratajach

Imprezę w Złotowie rozpoczął dynamiczny pokaz karate zaprezentowany przez Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile, jako przykład pasji i sukcesu zawodowego oraz pokaz makijażu i pierwszej pomocy przedlekarskiej wykonane przez WSCKZiU w Złotowie. Natomiast w Ratajach odbył się pokaz kulinarny Pana Mateusza Krojenki – absolwenta Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – uczestnika i półfinalisty programu Master Chef VII edycji, strażnika miejskiego i energicznego sołtysa Zbyszewic.

W dalszej części uczniowie wędrowali po salach warsztatowych gdzie poznawali kierunki kształcenia szkół branżowych, technicznych i policealnych.

Noc Zawodowców w Złotowie

Pracodawcy, rzemieślnicy prezentowali się w Strefach Przedsiębiorców, było ich 13. Młodzież mogła bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami firm, poznać warsztat ich pracy, kompetencje i umiejętności przez nich oczekiwane oraz zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie.

Główni Partnerzy wydarzenia to Miasto Złotów oraz Starostwo Powiatowe w Chodzieży. Do współorganizacji włączyły się szkoły ponadpodstawowe, poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz pracodawcy z obu powiatów, a także Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży.

Pozostali Partnerzy:
Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego Ratajach – gospodarz wydarzenia w Ratajach
Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie – gospodarz wydarzenia w Złotowie
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży
Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych w Chodzieży
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
Victor 11, sponsor części nagród dla uczestników.

Ich entuzjazm, zaangażowanie osobiste, poświęcony czas, ale także wsparcie organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wszelkie działania promocyjne przyczyniły się do sukcesu wydarzenia.

Uczniowie sprawdzali swoje umiejętności zawodowe, kreatywność, a także wzięli udział w indywidualnych i 9 grupowych konsultacjach z doradztwa zawodowego, przeprowadzonych przez doradców zawodowych CWRKDiZ w Pile oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Złotowie i Chodzieży.

Odwiedzająca młodzież brała udział w konkursach i zmaganiach zawodoznawczych, warsztatach zawodowych i pokazach różnych profesji przygotowanych przez szkoły ponadpodstawowe i policealne kształcące zawodowo oraz przez pracodawców. Przeprowadzono następujące konkursy:

– „Stwórz logo i hasło ekozawodowca”
– „Mistrz sortowania”
– „Spróbuj być zawodowcem”
– „Gra zawodoznawcza Kahoot”

Na zakończenie tych wszystkich aktywności odbyły się widowiska w obu miejscowościach „Pokaz Światło i Dźwięk” – efektowna prezentacja muzyczno – wizualna, wykorzystująca efekty laserowe i dźwiękowe, przygotowana przez firmę Visual Sensation.

Nadrzędnym celem Nocy Zawodowców było praktyczne zaprezentowanie młodzieży kończącej szkołę podstawową różnorodności możliwości zawodowych, pokazanie w atrakcyjny, życiowy sposób warsztatu zawodowców, sposobu i metod pracy, wizualnego efektu ich pomysłowości i talentów. Ważne było zwrócenie uwagi ludzi młodych na rynkową potrzebę kształcenia technicznego i rzemieślniczego. Przykłady pokazują, że praca wykonywana w ulubionym zawodzie przeradza się w pasję, co jest źródłem sukcesu zawodowego. Nie zabrakło niezapomnianych wrażeń i emocji.

Wyrażamy nadzieję, że tegoroczna Noc Zawodowców 2019 Edycja 2.0 będzie dla młodzieży, wybierającej wkrótce dalszą drogę edukacyjno-zawodową, pozytywnym impulsem do zastanowienia
i konstruktywnych przemyśleń – jaki kierunek dalszej edukacji wybrać i jak odnaleźć się na lokalnym rynku pracy.

Ewa Krupka-Zaręba,  Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile