117 milionów dla szkół z Wielkopolski od Marszałka

117 mln złotych na rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, a w tym ponad 50 mln złotych dla szkół ponadpodstawowych Północnej Wielkopolski. Aż tyle środków na rozwój warsztatów i pracowni dla uczniów szkół ponadpodstawowych przeznaczył Zarząd Województwa Wielkopolskiego, ze środków WRPO. Największym beneficjentem tego projektu został Powiat Pilski, który dostał ponad 23,5 mln złotych dofinansowania.

Wielkie brawa dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie tych bardzo dobrych projektów, szczególnie dla dyrektorów szkół i nauczycieli – podsumował podczas konferencji prasowej Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Zarządu Województwa Wielkopolskiego postanowił dokonać zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na konkurs „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, z środków WRPO, określając alokację dla konkursu na poziomie 117 143 750,87 zł. Wsparcie otrzymało 17 samorządów na rozwój i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy.

O przyznanym wsparciu poinformowano podczas konferencji prasowych, które odbyły się w Pile oraz Chodzieży i Szamotułach, w których uczestniczyli m.in. marszałek Paulina Stochniałek, poseł Maria Małgorzata Janyska i poseł Jakub Rutnicki.

A oto lista beneficjentów z Północnej i Zachodniej Wielkopolski:


Powiat Pilski – CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie.
Kwota całkowita: 27 740 904,20 zł. Kwota dofinansowania: 23 579 768,56 zł.


Powiat Chodzieski – Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki
Kwota całkowita: 954 103,90 zł. Kwota dofinansowania: 810 988,31 zł.


Powiat Wągrowiecki – Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego.
Kwota całkowita: 2 476 948,38 zł. Kwota dofinansowania: 2 091 885,02 zł.


Powiat Obornicki
– Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej Zespołu Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach, w celu rozwoju oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i zwiększenia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy.
Kwota całkowita: 5 017 027,45 zł. Kwota dofinansowania: 4 264 473,33 zł.


Powiat Nowotomyski – Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego.
Kwota całkowita: 7 318 412,42 zł. Kwota dofinansowania: 6 220 650,55 zł.


Powiat Szamotulski – Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach.
Kwota całkowita: 5 927 741,67 zł. Kwota dofinansowania: 5 002 242,91 zł.

Powiat Wolsztyński – Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie wolsztyńskim – kluczem do kariery zawodowej.
Kwota całkowita: 9 616 933,28 zł. Kwota dofinansowania: 8 174 393,28 zł.