14 Lutego jednak zostaje

Gmina Piła wygrała batalię sądową o utrzymanie nazwy ulicy 14 Lutego. Zmiany nazwy, na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej, domagał się Wojewoda Wielkopolski.

Przypomnijmy, że ulica 14 Lutego – odnosząca się do daty wyzwolenia Piły spod okupacji Niemieckiej przez Armię Czerwoną – została zakwalifikowana przez IPN na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej, jako wymagająca zmiany nazwy.

Władze miasta, chcąc utrzymać nazwę, zaproponowały, by ulica 14 Lutego pozostała, a jej odnosiła się nie do wyzwolenia Piły, lecz do święta zakochanych, przypadającego właśnie na ten dzień roku. Wojewoda wydał jednak tzw. rozporządzenie zastępcze, którym zmienił nazwę ulicy na Kaprala Konieczki. Spór gminy z wojewodą skończył się w sądzie, a rozstrzygnął ostatecznie dopiero w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

NSA oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, tym samym podtrzymał stanowisko Gminy Piła i nazwa ulicy 14 lutego ostatecznie wróciła do Piły.