18 milionów na Wyspę i skateplazę. Miasto szuka wykonawcy

Pilski samorząd ogłosił przetarg na zagospodarowanie północnej części Wyspy oraz terenów nadrzecznych przy ulicy Dąbrowskiego. Łączny szacunkowy koszt tych zadań to aż 18 milionów złotych z czego około 14 milionów stanowi dofinansowanie zewnętrzne dla pilskiego samorządu.

Początkowo planowaliśmy, by przetarg został ogłoszony wcześniej i tylko na kładkę kładka pieszo-rowerową. Doszliśmy jednak do wniosku, że korzystniej będzie poczekać i przygotować przetarg, obejmujący całą inwestycję, rozpisaną na dwie części. Pierwsza w północnej części Wyspy obejmie oprócz kładki budowę: chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia, elementów małej architektury – wylicza prezydent Piotr Głowski.

Druga część zadania polegać będzie natomiast na zagospodarowaniu terenów nad Gwdą przy ulicy Dąbrowskiego (za budynkiem Inwest-Parku).

Powstaną TAM między innymi: skateplaza, tor rolkowy, urządzenia do kalisteniki, boiska, chodniki, ciąg pieszo-jezdny, czy zjazd z ulicy Dąbrowskiego – wymienia P. Głowski.

Wiadomo, że wykonawcy inwestycji, będą musieli realizować ją szybko. Wstępny termin realizacji zadania ustalony jest bowiem na końcówkę 2020 roku.