200 tysięcy do wymiany pieców

Są pieniądze na wymianę starych pieców na nieskoemisyjne źródła ciepła. Rada Miasta Piły, na wniosek prezydenta, podjęła uchwałę zabezpieczającą w budżecie miasta środki na ten cel. Maksymalnie na wymianę pieca można dostać 5 tys. złotych. Dofinansowanie nie może być jednak większe, niż 50% poniesionych kosztów.

Chodzi o poprawę stanu powietrza, poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pyłowo-gazowych czyli ograniczenie niskiej emisji. Na ten rok w budżecie miasta zarezerwowano na likwidację starych pieców 200 tys. złotych. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

Warto skorzystać z możliwości dofinansowania wymiany starych pieców węglowych, z uwagi na obowiązek ich wymiany do 2024 roku – mówi prezydent Piotr Głowski.

Oferta skierowana jest do osób prywatnych, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Piły. Jeśli nie jesteśmy właścicielem budynku lub lokalu, musimy mieć pisemną zgodę właściciela na wykonanie wymiany źródła ogrzewania. Instalowane piece muszą być fabryczne nowe i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. Stary piec węglowy można wymienić na: kocioł gazowy, olejowy, czy ogrzewanie elektryczne. Można też podłączyć się do sieci gazowej, lub miejskiej sieci ciepłowniczej. Źródłem ciepła, które zostanie dofinansowane, może być też pompa ciepła. Jeśli chcemy zostać przy ogrzewaniu węglem, musi to być kocioł automatyczny na paliwo z jednym rusztem paleniskowym, odpowiadający piątej klasie normy, który uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Piły na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych jest w trakcie opracowywania, zostanie poddana konsultacjom Gminnej Radzie Pożytku Publicznego i przedstawiona Radzie Miasta Piły.

Jeśli radni ją przegłosują, będzie można zacząć składać wnioski o dofinansowanie.

//Red//