5 milionów oszczędności w oświacie. To konieczne!

Subwencja oświatowa dla Piły jest niedoszacowana na poziomie ok. 70 milionów złotych – poinformował dziennikarzy podczas konferencji prasowej wiceprezydent Krzysztof Szewc. W związku z tym konieczne są oszczędności – dodał.

Trudny rok

Rok 2020 będzie, o czym pisaliśmy także przy okazji innych tematów, wyjątkowo trudny dla pilskiego samorządu. Wpływ na to ma kilka czynników: niższe wpływy z podatków spowodowane obniżeniem przez rząd stawki PIT z 18 do 17 procent, tzw. „zerowy PIT” dla młodych oraz podwyżki: płacy minimalnej i pensji dla nauczycieli, w tym także wyższy dodatek za wychowawstwo.

– W 2019 roku subwencja oświatowa dla Piły wynosi ok. 54 miliony złotych, a rzeczywiste wydatki bieżące ok. 111 milionów złotych. W 2020 roku ta różnica będzie jeszcze większa. Subwencja pozostanie na podobnym poziomie (większa będzie zaledwie o ok. 200 tysięcy złotych większa), a realne wydatki na oświatę wyniosą ponad 124 miliony złotych – tłumaczył wiceprezydent. – Na aż tak duże niedoszacowanie oświaty wpływa także i to, że nie jesteśmy powiatem grodzkim, zatem cały jeden rocznik uczniów przeszedł do szkól zrządzonych przez powiat. To około 650 osób, za którymi poszły pieniądze, a koszty stałe utrzymania oświaty pozostały bez zmian – dodał.

Nie będzie likwidacji stołówek i etatów sprzątaczek

Mimo grubo niedoszacowanej subwencji, władze Piły zapewniają, że priorytetem w oświacie pozostaną nadal warunki i jakoś nauczania.

– Nie zrezygnujemy z inwestycji, które się toczą, na przykład termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 czy przedszkoli – poinformował Sebastian Dzikowski, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. – Utrzymamy również dodatkowe programy edukacyjne w szkołach, na przykład klasy językowe czy patronackie.

Wiadomo też, że nie będzie likwidacji stołówek szkolnych, o czym spekuluje się na mieście, ani likwidacji etatów sprzątaczek.

– Nie będziemy wprowadzać do szkół cateringu czy korzystać z usług firm sprzątających – powiedział Sebastian Dzikowski. – Mamy świadomość, że panie sprzątaczki mocno identyfikują się ze swoim miejscem pracy oraz wykonują często inne zadania na rzecz szkoły.

Reorganizacja pracy świetlic oraz zajęć indywidualnych

Gdzie zatem pojawią się oszczędności?

– Przede wszystkim chcemy przeorganizować część zajęć indywidualnych dla dzieci, które będą odbywały się grupach. Oczywiście będą to dzieci na tym samym poziomie nauki czy o tych samych zainteresowaniach – mówił dyrektor Dzikowski. – Chodzi głównie o zajęcia dla dzieci obcokrajowców, których jest w Pile coraz więcej, czy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

W pracy świetlic ma się głównie zmienić to, że na grupę 25 uczniów przypadać będzie jeden opiekun. Obecnie zdarzą się, że w świetlicy pracuje więcej nauczycieli, niż wymagają tego przepisy.

Mniej woźnych w przedszkolach

Z reorganizacją pracy będą musieli zmierzyć się również dyrektorzy przedszkoli.

Za opiekę nad dziećmi oraz ich edukację nadal odpowiedzialny będzie wykwalifikowany nauczyciel, który do pomocy będzie miał pomoc nauczyciela oraz panią woźną, która potrzebna jest w najbardziej newralgicznych sytuacjach, na przykład przy posiłkach czy wyjściach na spacer – mówi Sebastian Dzikowski.

Oszczędność ma polegać na tym, że jedna woźna przydzielona będzie teraz do dwóch grup. Poza tym, nic w organizacji pracy przedszkoli się nie zmieni.

5 milionów oszczędności

Władze miasta szacują, że na reorganizacji oświaty zaoszczędzić można ok. 5 mln złotych rocznie. Nie pokryje to w całości dziury budżetowej miasta na 2020 rok, która wynosi aż 20 milionów złotych. Pozostałe oszczędności mają zostać poczynione w samym Urzędzie Miasta Piły, jak również w innych jednostkach organizacyjnych. Redukcje zatrudnienia obejmą także Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Regionalne Centrum Kultury oraz filie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej.

Cięcia nie będą jednak dokonywane z dnia na dzień. Część działań podejmowanych jest już obecnie; inne (na przykład w przedszkolach) dotyczą roku szkolnego 2020/2021.