500+ na psa w Złotowie

Zachęcamy do adopcji bezdomnych psów z terenu Gminy Miasto Złotów. Nowy właściciel otrzyma jednorazową rekompensatę części kosztów utrzymania psa w wysokości do 500 zł na zakup karmy, akcesoriów, czy wykonania zabiegów weterynaryjnych.

Zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa w przypadku adopcji jednego psa z terenu Gminy Miasto Złotów, nowy właściciel otrzyma jednorazową rekompensatę części kosztów utrzymania psa.

Rekompensata wypłacana jest po podpisaniu stosownej umowy adopcyjnej i przedstawieniu faktury za zakup akcesoriów dla psa lub za wykonanie zabiegów weterynaryjnych. Właściciel winien wydatkować kwotę otrzymanej rekompensaty w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy adopcyjnej.

Urząd kontroluje warunki, w jakich będzie przebywał pies przed adopcją oraz przez cały okres adopcji.