64 miliony na drogę Krajenka – Wysoka

W Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka podpisano umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 190,
na odcinku od Krajenki do Wysokiej.

Podpisy na dokumencie złożyli: dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Poznaniu Paweł Katarzyński i przedstawiciel wykonawcy – spółki TRAKCJA PRKiL. Wcześniej głos zabrał Burmistrz Krajenki Stefan Kitela, który wspólnie z Burmistrzem Wysokiej Markiem Madejem podziękował za tę inwestycję.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. poseł Krzysztof Paszyk, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Henryk Szopiński, Starosta Złotowski Ryszard Goławski oraz jego zastępca Daniel Sztych.

Droga przebudowana zostanie od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca najpierw będzie musiał przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a następnie przystąpi do budowy.

Zakres planowanych robót obejmie m.in. wycinkę drzew, poszerzenie drogi do 7 metrów, budowę chodników, ścieżek rowerowych, bezpiecznych przejść dla pieszych, zatok autobusowych, wykonanie pobocza, nowej nawierzchni i nasadzeń.

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach WRPO na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji to 64 mln zł (w tym 42 mln zł udział UE).