Zgodnie z systemem rejestracji, pierwsze terminy, na które są zarejestrowania pacjenci do szczepienia na Stadionie Powiatowym w Pile, przypadają na połowę maja.

Starostwo Powiatowe w Pile, które organizuje masowe szczepienia na terenie miasta, informuje, że już blisko 2500 osób zarejestrowanych zostało w nowopowstałym Punkcie Szczepień Powszechnych na Stadionie Powiatowym przy ul. Okrzei 4 w Pile.

Pomimo gotowości do obsługi jeszcze większej ilości pacjentów (zgłoszona wydajność 2500 szczepień tygodniowo), Ministerstwo Zdrowia nie umożliwia chwilowo rejestracji na kolejne terminy (jest to ściśle powiązane z opóźnieniami w dostawach szczepionek do Polski).


Zgodnie z systemem rejestracji, pierwsze terminy, na które są zarejestrowania pacjenci do szczepienia na Stadionie Powiatowym w Pile, przypadają na połowę maja.


Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie, rejestracja dotycząca tego Punktu będzie wznowiona oraz że uruchomiona zostanie rejestracja w Punkcie przy ul. Rydygiera 23. Punkt przy ul. Rydygiera znajduje się już w bazie punktów wyznaczonych do szczepień powszechnych – czytamy w komunikacie Starostwa Powiatowego w Pile.