70 lat biblioteki

Gratulacje, tort i koncert ukraińskiego zespołu Haydamaky, który wystąpił razem ze znanym pisarzem Andrzejem Stasiukiem – tak uroczyście jubileusz 70-lecia obchodziła Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile.

Uroczystość odbyła się w poniedziałek, 5 listopada w Regionalnym Centrum Kultury. Kwiatów, życzeń i gratulacji od wielu przyjaciół biblioteki nie brakowało.

Dyrektor Joanna Wyrwa-Krzyżańska podziękowała wszystkim, którzy wspierają placówkę i powodują, że funkcjonuje i nieustająco się rozwija. Słowa te skierowała zarówno do władz powiatu pilskiego, jak i miasta, do dyrektorów szkół, przedszkoli, obecnych i byłych pracowników biblioteki, jej dyrektorów, twórców, w końcu do czytelników, bez których przecież żadna biblioteka nie mogłaby istnieć. Najlepszych wyróżniono.

Biblioteka Główna przy Staromiejskiej 14 w Pile posiada dzisiaj 8 filii. W jej zasobach znajduje się ponad 300 tys. woluminów książek i czasopism. Gromadzi także audiobooki, w językach polskim
i niemieckim.W jej zbiorach znajdują się także czasopisma bieżące i roczniki z lat ubiegłych, płyty muzyczne; analogowe i kompaktowe, do tego posiada liczne grafiki, kolekcję pocztówek Piły i subregionu pilskiego.

Dzięki elektronicznym bazom danych, nie wychodząc z domu czytelnik ma możliwość zamawiania i prolongowania terminu zwrotu zbiorów. Biblioteka zapewnia również bezpłatny dostęp do wybranych kategorii e-booków na platformie IBUK Libra, Nasbi i Legimi,W ubiegłym roku ze zbiorów biblioteki korzystało ponad 15 tys. czytelników, wypożyczających książki i zbiory multimedialne, odwiedzając wypożyczanie blisko 160 tysięcy razy, wypożyczając blisko 300 tysięcy książek i ponad 22 tysiące jednostek zbiorów multimedialnych.W Pilskim Centrum Informacji Naukowej i Regionalnej zapewniony jest dostęp do zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Biblioteka organizuje także spotkania autorskie, przedsięwzięcia animacyjne z książką, spotkania z pasjonatami, warsztaty i zajęcia z elementami biblioterapii, inspirujące do aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu regionu. W Bibliotece Głównej i filiach działają  kluby czytelnicze, a mieszkańcy osiedli prezentują prace plastyczne i rękodzieła, a czytelnicy swoją twórczość literacką. W oddziale dla dzieci oraz filiach odbywają się popołudniowe zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci z osiedli.

Biblioteka od lat prowadzi także usługę „Książka w drodze”, polegającą na dostarczaniu czytelnikowi z różnych względów unieruchomionemu w domu wybranych książek oraz audiobooków.

//źródło: Powiat Pilski//