750 tysięcy złotych dla złotowskiego szpitala

Umowę na dofinansowanie w wysokości 750 tysięcy złotych podpisali w poniedziałek, 27 sierpnia, Starosta Złotowski Ryszard Goławski i Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Pieniądze przeznaczone zostaną na budowę Centrum Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych przy złotowskim szpitalu.

Dzięki tej inwestycji ambulatoryjne usługi zdrowotne świadczone będą w Złotowie w sposób kompleksowy, uporządkowany i na wysokim poziomie jakości. Znacząco poprawi się również ich dostępność.

Obecnie nasze poradnie funkcjonują w kilku miejscach, nie zawsze w takich warunkach, jakie satysfakcjonowałyby nas i naszych pacjentów. Dzięki utworzeniu Centrum Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych, znacząco poprawią się warunki udzielania świadczeń – to z kolei głos dyrektor szpitala Joanny Harbuzińskiej-Turek, która wypowiadając się na uwadze miała zarówno komfort pacjentów, jak i personelu.

Wojewoda koncepcję adaptacji docenił.

Zawsze wyrażam satysfakcję, gdy inwestycja dotyczy zdrowia publicznego – powiedział.

Następnie dokument podpisano. Ryszard Goławski podkreślał, że jest to zasługa m.in. posła na Sejm RP Grzegorza Piechowiaka, który poparł plany dyrektor szpitala, a następnie skutecznie zaangażował się w ich realizację.

Opieka zdrowotna to jeden z naszych priorytetów. Dlatego ogromnie cieszę się, że mogłem pomóc w sfinalizowaniu tego przedsięwzięcia. Nie udało by się to, gdyby nie wzorowa wręcz współpraca z samorządem powiatowym i Panią Dyrektor złotowskiego szpitala – mówi poseł Grzegorz Piechowiak.

Wykonawca już jest
Centrum Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych powstanie w budynku wykorzystywanym dotychczas w celach gospodarczych. Jego atutem jest centralna lokalizacja na terenie placówki medycznej, co ma kluczowe znaczenie dla dostępności, a także powierzchnia. Do zagospodarowania pozostaje 514 m2 wolnej przestrzeni. Przedmiot inwestycji stanowi adaptacja i dostosowanie pomieszczeń.

Inwestycja wiąże się z koniecznością wykonania m.in. takich robót budowlanych jak: wyburzenie zbędnych i budowa nowych ścian działowych, wykonanie instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, sanitarnej i wentylacyjnej, a także prac wykończeniowych w nowoczesnych standardach. Zastosowane rozwiązania uwzględniać będą potrzeby osób niepełnosprawnych.

Przetarg na wykonanie tego zadania został już rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na ponad 1 milion 390 tysięcy złotych, złożył Zakład Usługowo-Remontowy Idziaszek Sp. z.o.o. z Nowego Miasta.

Kwotę 750 tys. zł stanowi dotacja pochodząca z budżetu państwa, resztę, tj. ponad 640 tys. zł pokryją Powiat Złotowski i Szpital Powiatowy.