78 laptopów dla Zespołu Szkół w Wieleniu

22 kwietnia, w siedzibie Zespołu Szkół w Wieleniu Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk w obecności Przemysława Grześkowiaka dyrektora Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu, przekazała na ręce Karola Nowakowskiego dyrektora Zespołu Szkół w Wieleniu 78 laptopów oraz 6 zestawów do wideokonferencji.

Zakup sprzętu wspierającego nauczanie zdalne w czasie trwającej epidemii był możliwy dzięki realizacji przez Gminę Wieleń/Samorządową Administrację Oświatową w Wieleniu projektu pn. „Wsparcie kształcenia zdalnego w Technikum im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 447.000,00 zł przy wsparciu zewnętrznym w wysokości 379.950,00 złotych.


Przekazany sprzęt będzie służyć uczniom i nauczycielom nie tylko podczas nauki zdalnej, ale także będzie cennym narzędziem w kształceniu zawodowym z uwagi na wysoką jakość podzespołów użytych do ich produkcji. Należy wspomnieć, że jest to już 3 projekt na przestrzeni dwóch lat, dzięki któremu Gmina Wieleń przy udziale środków z WRPO wspiera rozwój kształcenia w zawodach technik informatyk i logistyk w Zespole Szkół w Wieleniu.

Przemysław Grześkowiak
SAO Wieleń