Agora zamyka drukarnię w Pile

Spółka Agora planuje wygaszenie działalności drukarni w Pile. Pracę straci 90 procent pracowników pilskiego zakładu.

O planach związanych m.in. z drukarnią w Pile spółka poinformowała 5 marca w komunikacie giełdowym, dotyczącym „rozpoczęcia procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w Segmencie Druk w Grupie Agora.

Procedura, o której mowa, dotyczyć ma drukarni Agory w Pile oraz Tychach.

Decyzja o przeprowadzeniu przez Agorę działań optymalizacyjnych, w tym zwolnień grupowych, ma związek z postępującym spadkiem przychodów ze sprzedaży usług poligraficznych w technologii coldset, w której specjalizują się drukarnie Grupy Agora. Trend ten wynika w dużej mierze ze spadku sprzedaży egzemplarzowej krajowej prasy drukowanej, której wydawcy są głównymi nabywcami usług realizowanych w technologii coldset. Zlecenia od klientów z innych branż, w tym realizowane w technologii heatset, mają istotnie mniejszy udział w przychodach z działalności poligraficznej Grupy – ze względu na ograniczenia infrastrukturalne nie były i nie są one w stanie skompensować utraty przychodów związanych z drukiem coldsetowym – czytamy w komunikacie.

Jak wynika z komunikatu Zarząd Spółki uznał, iż konieczne skupienie działalności poligraficznej Grupy Agora w warszawskiej drukarni i stopniowe wygaszenie działalności operacyjnej drukarni w Pile i w Tychach do 30 czerwca 2019 r.

„Drukarnia w Warszawie ma największe możliwości druku zarówno w technologii coldset, jak i heatset, a tym samym najlepiej odpowiada na potrzeby własne Spółki oraz jej klientów. Ograniczenie skali działalności poligraficznej prowadzonej przez Grupę Agora wiąże się koniecznością istotnego zmniejszenia zatrudnienia w segmencie Druk.

Zamiarem zarządu Agory jest przeprowadzenie zwolnień do 153 pracowników zatrudnionych, głównie w segmencie Druk w Grupie Agora (co stanowi 57% wszystkich zatrudnionych w tym obszarze, w tym 90% zatrudnionych w drukarni Agory S.A. w Pile oraz 90% zatrudnionych w spółce Agora Poligrafia Sp. z o.o. w Tychach, według stanu na dzień 1 marca 2019 r.) w okresie do 30 dni od dnia zawarcia porozumienia w sprawie warunków zwolnienia grupowego ze związkiem zawodowym i radą pracowników obu spółek, w których będzie przebiegał ten proces.”

Spółka deklaruje, że zwalnianym pracownikom zaoferuje szereg działań osłonowych i wspierających.