Aktualizacja miasta przyszłości. Zgłoś pomysł na rewitalizację!

Brzmi niepozornie, ale nie ma ważniejszego od niego dokumentu w mieście. Mowa o Gminnym programie rewitalizacji dla miasta Piły, do którego właśnie teraz w związku z jego aktualizacją można składać swoje propozycje.

Lotnisko, tereny PKP, były poligon na Bydgoskim Przedmieściu, Wawelska, Młodych, rejon ulic Krzywej i Długosza, Giełdowa (teren po wysypisku śmieci), Zakopiańska, Plac Staszica (teren po masarni), Warsztatowa i Pomorska, Śródmieście i zachodnia część Zamościa, rejon al. Powstańców Wlkp. i Kossaka, Podchorążych – to lista terenów objętych gminnym programem rewitalizacji, który jest właśnie aktualizowany. Co to oznacza? Że właśnie teraz można wprowadzić do niego nowe pomysły i nowe projekty.

Rewitalizacja to nic innego jak pomysł na ożywienie miejsca, które przestało pełnić swoją funkcję albo nigdy żadnej nie miało. To może być pomysł na ożywienie centrum miasta czy jego peryferii. Jak może wyglądać udany projekt rewitalizacji? To choćby skateplaza, która ożywiła leżące wcześniej odłogiem tereny nad Gwdą.

– Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów, w tym także kulturowych. Jest procesem wieloletnim prowadzonym przez interesariuszy tego procesu we współpracy z lokalną społecznością – wyjaśnia resort funduszy i polityki regionalnej.

Interesariusz to nikt inny jak przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, właściciele nieruchomości, organy władzy publicznej, etc. – jednym słowem wszyscy, którzy działają bądź planują działalność na terenie objętym programem rewitalizacji. I to właśnie oni mogą teraz zgłaszać swoje pomysły do gminnego programu.

– Do składania kart projektów uprawnione są podmioty planujące działania rewitalizacyjne na wyznaczonym obszarze rewitalizacji w Pile – potwierdza Urząd Miasta.

Dla każdego przedsięwzięcia należy wypełnić odrębną kartę projektu. Karta jest do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta. Wypełnione karty projektów należy przesłać w formie papierowej i edytowalnej elektronicznej na adres: Lider Projekt Sp. z o.o., Al. K. Marcinkowskiego 1/3, 61-745 Poznań; liderprojekt@liderprojekt.pl (dopisek na kopercie/w temacie wiadomości: Aktualizacja GPR Piły). Pliki w formie elektronicznej należy przesłać do wiadomości także na adres: rfe@um.pila.pl

– Karty projektów będą przedmiotem analizy i oceny merytorycznej oraz formalnej. W przypadku pozytywnej oceny będą stanowić formalną podstawę uwzględnienia projektu w aktualizacji Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły – wyjaśniają urzędnicy.

Nabór projektów trwa do 24 czerwca. Więcej informacji udziela Lider Projekt – tel. 61 828 08 11, 608 241 979, marcin.lugawiak@liderprojekt.pl