Chcesz rozkręcić biznes na wsi? Możesz jeszcze złożyć wniosek

Chcesz założyć biznes na wsi? Jeszcze do końca maja możesz ubiegać się o wsparcie z PROW na lata 2014-2020. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy.

Wnioski o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Wysokość premii zależy od liczby utworzonych miejsc pracy – jeżeli w biznesplanie przewidziane zostało utworzenie jednego miejsca pracy, można otrzymać 150 tys. zł. Przy dwóch stanowiskach premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech – do 250 tys. zł. Co najmniej 70 proc. otrzymanego wsparcia musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, np. zakup nowych maszyn i urządzeń czy środków transportu. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące np. płace czy ubezpieczenia.

O pomoc mogą starać się rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Grono potencjalnych beneficjentów obejmuje także tych, którzy co najmniej 2 lata wcześniej zawiesili bądź zakończyli działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić oraz tych, którzy chcą rozszerzyć ofertę swojej firmy o nowy rodzaj usług. Co istotne, wszyscy powinni być ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Oprócz tego gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie musi być położone na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Zakres rodzajów działalności, na które można uzyskać premię, jest bardzo szeroki. Pełną listę działalności objętych wsparciem, tzw. kodów PKD można znaleźć na stronie Agencji.

W trwającym od końca lutego naborze wnioski złożyło ponad 2,5 tys. osób, które ubiegają się o ponad 618 mln złotych pomocy. W tym  w województwie wielkopolskim  wnioski o premię złożyło 284 osoby na łączną kwotę 71 mln złotych.

Fot. pixabay