Aż 12 lektorów czytało dramat Zapolskiej w Wieleniu

Aż 12 lektorów czytało „Moralność pani Dulskiej” – dramat Gabrieli Zapolskiej, który był lekturą tegorocznego Narodowego Czytania.

„Narodowe Czytanie” pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej odbywa się w Polsce od dziesięciu lat. Patronat nad realizacją przedsięwzięcia w Gminie Wieleń sprawuje Burmistrz Wielenia.

W tym roku czytano dramat Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Utwór z 1906 roku uważany jest za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. W tegorocznej edycji wystąpiło 12 lektorów.

Akcja promująca czytelnictwo i bogactwo klasyki polskiej literatury organizowana jest od 2012 roku,
a zainicjowana została epopeją narodową „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.

Akcja „Narodowego Czytania” w Wieleniu zorganizowana została przez Nadnoteckie Centrum Kultury,
4 września 2021 roku na zmodernizowanym placu Nowego Miasta.

Imprezie towarzyszyło gminne stoisko wystawiennicze i animacyjne przygotowane wspólnie przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Lokalne Centrum Wolontariatu oraz Urząd Miejski w Wieleniu. Na stoisku można było otrzymać między innymi materiały na temat akcji #szczepiMYgminy.

Wydarzenie zostało przygotowane w takiej formule, aby każdy w każdej chwili mógł do niego dołączyć.

Lucyna Bukowska,
Kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Rosku