Aż 68. poszukiwanych w rękach policji

W ciągu kilku ostatnich tygodni zostało zatrzymanych 68 osób poszukiwanych od kilku miesięcy, a nawet kilku lat. Osiemnastu z nich poszukiwanych było listami gończymi, a czterech Europejskimi Nakazami Aresztowania.

Mieszkańcy powiatu pilskiego poszukiwani byli od kilku miesięcy, a nawet od kilku lat przez sądy i prokuratury na terenie całego kraju, między innymi za popełnione przestępstwa kradzieży z włamaniem, rozbojów, znęcania, przestępstwa narkotykowe, oszustwa oraz pobicia. 18 osób poszukiwanych było listami gończymi, a wobec 4 mieszkańców powiatu pilskiego wydano Europejskie Nakazy Aresztowania.

Działania pilskich kryminalnych oraz policjantów z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego doprowadziły do zatrzymania w okresie ostatnich kilku tygodni aż 68 poszukiwanych osób, które ukrywały się w domach, pomieszczeniach gospodarczych, pustostanach, meblach, czy za firaną przy oknie. Zatrzymani zostali osadzeni w policyjnym areszcie.

Kilku z poszukiwanych zostało zatrzymanych poza granicami Polski. W tym zakresie pilscy policjanci podjęli współpracę z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Współpraca przyniosła efekty. 4 mężczyzn zostało zatrzymanych na terenie Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii. Zatrzymani zostali przekonwojowani do Polski i osadzeni w Aresztach Śledczych na terenie kraju.

//źródło: KPP Piła//