Będą naklejki na pojemnikach: od ilu osób odbierane są śmieci

ZM PRGOK rozpoczyna akcję oklejania pojemników na odpady naklejką, z której będzie wiadomo, od ilu osób odbierane są śmieci z danej posesji.

W tej chwili pilanie „sponsorują” odbiór odpadów 30 tys. mieszkańcom – tak wynika z informacji ZM PRGOK. Tylu osób brakuje bowiem w ewidencji. To ma się zmienić. Pomóc mają naklejki, które pojawią się na pojemnikach na odpady w zabudowie jednorodzinnej. Będzie na nich informacja o liczbie osób zamieszkałych w danym domu. Naklejka będzie zgodna z informacją złożoną w deklaracji na odbiór odpadów.

Akcja ma pomóc urzeczywistnić dane ZM PRGOK poprzez przypomnienie o konieczności rejestracji w systemie wszystkich domowników.


Aby uniknąć podwyżek

Szukając sposobów na zatrzymanie podwyżek opłaty za wywóz odpadów od mieszkańców, Altvater Piła i ZM PRGOK w kolejnych miesiącach realizują projekty obniżające koszty oraz budujące transparentność systemu, tak po stronie zarządzającego nim (ZM PRGOK), realizującego usługi (Altvater Piła), jak i mieszkańców.

Z systemu zostały wyłączone już nieruchomości niezamieszkałe. Firmy zostały zobowiązane do podpisania osobnej umowy na odbiór odpadów, co dało większą kontrolę nad odpadami np. z punktów usługowych. Co za tym idzie, nastąpiła optymalizacja tras śmieciarek, zostały zweryfikowane ilości pojemników, powiększona flota ekologicznych samochodów służących do odbioru odpadów, a także usprawnione procesy logistyczne.

  • Ideałem jest sytuacja, gdy wszyscy mieszkańcy segregują poprawnie odpady i jednocześnie, gdy wszyscy płacą za ich odbiór – mówi Elżbieta Sieg, Zastępca Przewodniczącego Zarządu ZM PRGOK. – Faktem jest bowiem, że niezależnie czy mieszkamy sami, czy w rodzinach wielodzietnych, czy mamy 40 lat czy 4 miesiące, wszyscy produkujemy odpady. W ostatnich 2 latach przeprowadziliśmy szereg działań zmierzających do weryfikacji liczby faktycznych użytkowników usług komunalnych.


Brakuje 30 tysięcy osób w systemie


W tej chwili według statystyk na terenie ZM PRGOK mieszka 161 437 mieszkańców. Tymczasem opłaty za odbiór odpadów wpływają od 128 023 osób (stan na 01.01.2021 r.). Różnice mogą wynikać z różnych powodów: braku złożenia deklaracji w sytuacji narodzin nowego członka rodziny, braku opłat za odbiór odpadów przy mieszkaniach wynajmowanych. Stąd zmiany.

Teraz numer na naklejce przyklejonej w czasie odbioru odpadów przez pracowników Altvater Piła będzie tożsamy z liczbą osób w gospodarstwie domowym, od którego pobierane są opłaty za odpady. Jeśli podana liczba jest zbyt wysoka lub zbyt niska w porównaniu do liczby osób faktycznie zamieszkujących dane gospodarstwo domowe, wystarczy zgłosić prawidłową informację do ZM PRGOK.


Zgłoś zmianę, nie będzie kary!


Takie zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta ZM PRGOK od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu (67) 37 344 21 00 wew. 2, e-mail: bok@prgok.pl.

PRGOK zapewnia, że osoby dopisujące domowników nie muszą obawiać się kar czy innych sankcji, a wyłącznie podziękowania za uczciwość i chęć współpracy.