Będą zbierać podpisy za utworzeniem Powiatu Trzcianeckiego

W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki odbyło się kolejne spotkanie w sprawie utworzenia Powiatu Trzcianeckiego, zorganizowane przez Komitet Na Rzecz Reaktywowania Powiatu Trzcianeckiego. Podczas spotkania zdecydowano o przeprowadzeniu zbierania podpisów na listach popierających ten pomysł.

Członkowie Komitetu zaprosili na to zebranie przedstawicieli trzcianeckich stowarzyszeń, instytucji oświatowych oraz kulturalnych, a także radnych Rady Powiatu z Trzcianki. Podczas spotkania omówiono sprawę zbierania podpisów na listach poparcia. Zgromadzone osoby pozytywnie opowiedziały się za pomysłem zbierania podpisów i otrzymały przygotowane listy poparcia. Lista poparcia, na której można złożyć swój podpis, znajduje się również w informacji Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz w punktach na terenie miasta.

Przypomnijmy, że lokalni działacze Prawa i Sprawiedliwości z Trzcianki zwrócili się do radnych miejskich i burmistrza z pomysłem przywrócenia powiatu Trzcianeckiego. Skierowali w tej sprawie pismo do burmistrza miasta oraz radnych. Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki zapowiedział, że inicjatywę wspierał będzie z całych sił. Jego zdaniem utworzenie Powiatu Trzcianeckiego dałoby Trzciance wymierne korzyści – przede wszystkim finansowe, ale i organizacyjne. Te drugie, to przede wszystkim dostępność instytucji dla mieszkańców. Dziś wiele z nich mieści się w Czarnkowie. Czarnecki podkreśla, że ranga powiatu dla Trzcianki oznacza również większe pieniądze na drogi i cały system komunikacji. W mieście obecne były by również komendy powiatowe straży pożarnej i policji, co wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa.

Koncepcja podziału Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego spotkała się natomiast z dezaprobatą samorządów gminnych. Podczas konwentu wójtowie i burmistrzowie gmin oraz włodarze powiatu zadeklarowali chęć dalszej współpracy w ramach obecnych struktur powiatu. Stanowiska konwentu w sprawie podziału powiatu nie podpisał jedynie burmistrz Trzcianki.