Będzie można odpracować swój dług za mieszkanie komunalne

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie w ostatnich trzech latach notował zadłużenia za lokale komunalne rzędu 1,5 mln zł każdego roku. Ze względu na to, że w lokalach tych żyją osoby często będące w trudnej sytuacji życiowej, Burmistrz złotowa wydał 14 października zarządzenia, w mocy którego spłaty tych zadłużeń mogą odbywać się w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Miasto Złotów.

Do odpracowania MZGL wytypował 64 dłużników, których zadłużenie łącznie wynosi ponad 800 tys. zł. Będą to drobne prace porządkowe i konserwacyjne nie wymagające specjalnych uprawnień. Ponadto MZGL planuje zainstalowanie u 11 dłużników specjalnych liczników przedpłatowych na ciepłą wodę.

System przeznaczony jest do rozliczania zużycia wody z funkcją systemu przedpłatowego. Działa on na zasadzie podobnej do doładowań w telefonie i właściciel może kontrolować płatność za zużycie wody. Każdy kod umożliwia zużycie określonej ilości m3 wody. W przypadku, gdy wykorzysta się doładowanie, dostęp do wody zostaje odcięty.

Aby ponownie korzystać z wody użytkownik musi wpisać kolejny kod który wykupuje od administratora. W pamięci centralki jest od 330- 700 kodów i przy założeniu że 1 kod odpowiada miesięcznemu zużyciu, zestaw kodów wystarczy na ponad 58 lat.

 Sylwia Muzioł