„Błyskamy na przejściach dla pieszych”

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pile rozpoczęli kampanię dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jednym z jej etapów jest akcja „błyskamy na przejściach dla pieszych”, która ma za zadanie przede wszystkim zwrócenie uwagi na problem kierujących, ale również przypomnienie pieszym o zachowaniu szczególnej ostrożności.

– W dalszym ciągu wiele wykroczeń jest popełnianych w obrębie przejść dla pieszych, co zagraża bezpieczeństwu wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. W roku 2021 na terenie powiatu pilskiego odnotowano 8 wypadków, w których zostało rannych 7 osób, a jedna poniosła śmierć – informuje st. sierż. Wojciech Zeszot z Komendy Powiatowej Policji w Pile. – Zmiany przepisów ruchu drogowego nadały pierwszeństwo pieszym, co nie zmienia faktu, że przejścia nadal są miejscami niebezpiecznymi. Funkcjonariusze podczas akcji nie tylko zwracają uwagę kierowców w rejonie przejść, ale również rozmawiają z pieszymi i apelują o zachowanie przez nich szczególnej ostrożności.

Widok błyskających radiowozów oraz policjantów będzie towarzyszyć mieszkańcom całego powiatu. Funkcjonariusze będą pojawiać się w rejonie najbardziej uczęszczanych przejść dla pieszych, aby podkreślać, że bezpieczeństwo szczególnie w takich miejscach jest najważniejsze.

fot. KPP Piła