Bolesław Chwarścianek z tytułem Filar Samorządności

Podczas Zjazdu Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Gdyni wręczono Filary Samorządu Terytorialnego. To najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, największe stowarzyszenie samorządów w Polsce, trafiło w tym roku do rąk wójta Gminy Czarnków, Bolesława Chwarścianka.

Filar Samorządu Terytorialnego to jedna z najbardziej prestiżowych nagród w Wielkopolsce. Przyznawana jest za długoletnią i wybitną działalność na rzecz rozwoju wielkopolskiego samorządu lokalnego. I taką właśnie nagrodę z tytułu 32 lat nieprzerwanej pracy w samorządzie odebrał wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek.

W swojej pracy zawodowej pełnił następujące funkcje w strukturach samorządu:

  • 1990 – 1994 – radny, członek Zarządu Gminy Czarnków, przewodniczący Komisji Budżetowej
  • 1994 – 1998 – radny, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, delegat na Sejmik Województwa Pilskiego
  • 1998 – 2002 – radny
  • od 01.01.1999 r. wybrany przez Radę Gminy wójt gminy Czarnków
  • 2002 – do chwili obecnej – wójt gminy Czarnków (wybrany w wyborach bezpośrednich) 

– Sukces w samorządzie to praca zbiorowa wielu ludzi, to zarówno zaangażowanie osób funkcyjnych jak i zwykłych obywateli. Rolą lidera jest ten potencjał, aktywności i umiejętności wykorzystać, a powstałe dobra dzielić sprawiedliwie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju – powiedział Bolesław Chwarścianek odbierając nagrodę.

Wizja Gminy Czarnków na kolejne lata:

  • Kontynuowanie projektów sanitacyjnych w tym priorytetowo kanalizacja pozostałych wsi o zwartej zabudowie.
  • Przygotowanie i realizacja projektów racjonalizacyjnych zużycie energii (oświetlenie uliczne i obiektów, ogrzewania obiektów oświatowych i komunalnych).
  • Kontynuacja i tworzenie nowych projektów społecznych wynikających z analizy potrzeb. Ciągłe wzbogacanie i podwyższanie jakości usług społecznych w ramach CUS.

Fot. mat. prasowe