Budżet i program rewitalizacji uchwalone

Radni Gminy Chodzież przyjęli plan rewitalizacji gminy oraz budżet gminy na 2018 rok. Głosowanie nad tymi ważnymi uchwałami odbyło się pod koniec grudnia.

Posiedzenie Rady Gminy było podzielone na dwie części. Podczas pierwszej części radni przyjęli Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Chodzież na lata 2017 – 2023.

W drugiej części posiedzenia radni zajęli się m.in. uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2018-2021 oraz uchwaleniem uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2018.

Stałe komisje wyraziły opinie pozytywne o wspomnianych projektach uchwał.

/źródło: UG Chodzież/