Budżet Piły: Konieczne cięcia, ale miasto nadal będzie się rozwijać

Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta Piły, radni przyjęli budżet na 2020 rok. Będzie to trudny rok dla finansów miasta, niemniej nadal prorozwojowy. Zaplanowane są inwestycje, ale nieuniknione są również cięcia. Oszczędności dotkną każdą dziedzinę życia. Radni podjęli decyzję m.in. o likwidacji izby wytrzeźwień, a także o zmniejszeniu dotacji dla bibliotek oraz szukaniu oszczędności w oświacie.

Za budżetem w takim kształcie głosowało 13 radnych (Koalicja Obywatelska), 5 było przeciw (Prawo i Sprawiedliwość oraz Porozumienie Samorządowe), a 2 wstrzymało się od głosu (PiS i PS).

Zgodnie z uchwałą dochody miasta oszacowane zostały na 378 mln złotych. Wydatki wynosić będą 373 mln złotych. 5 milionów różnicy między dochodami a wydatkami, jak tłumaczy Ewelina Ślugajska skarbnik gminy, to obowiązkowa nadwyżka operacyjna, która posłuży do spłaty dotychczasowych zobowiązań gminy.

Na inwestycje miasto przeznaczy 44 miliony złotych. Czemu zaciskanie pasa jest konieczne? Jak wielokrotnie podkreśla prezydent Piotr Głowski, wpływ na to ma kilka czynników, spowodowanych głównie działaniami rządu. Chodzi przede wszystkim o obniżenie stawki PIT z 18 do 17 procent, tzw. „zerowy PIT” dla młodych oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, a co za tym idzie, grube niedoszacowanie subwencji oświatowej. Do tego planowane podwyżki cen energii elektrycznej oraz obowiązkowy wzrost płacy minimalnej. W tej sytuacji cięcia są konieczne.

I tak: zmniejszona zostanie dotacja dla bibliotek z 2.000.000 zł rocznie do 1.600.000 zł. Oszczędności dotkną także przedszkola i szkoły, gdzie konieczne będzie inna organizacja pracy, w tym na przykład zmniejszenie ilości etatów woźnych.

– Dołożymy wszelkich starań, żeby jakoś kształcenia i warunki nauki pozostały mimo to na tak samo wysokim, jak dotychczas poziomie – zapewniają władze Piły.

Wśród trudnych decyzji związanych z oszczędzaniem, znalazła się także likwidacja izby wytrzeźwień. Konieczne będą także redukcje zatrudnienia we wszystkich jednostkach podległych gminie, w tym RCK, MOSiR, a także w samym urzędzie.

Mieszkańcy mają jednak jak najmniej odczuć skutki tych trudnych decyzji, a miasto ma nadal się rozwijać. Wśród najważniejszych inwestycji przyszłego roku zaplanowano: zakup 13 autobusów, w tym 7 autobusów z silnikiem hybrydowym oraz 6 autobusów z silnikiem diesla, a także budowę zintegrowanych centrów przesiadkowych i Systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej przy ul. Zygmunta Starego (galeria VIVO!) i ul. 1 Maja.

Wśród inwestycji drogowych najważniejsza będzie przebudowa skrzyżowania ulic Roosevelta, Okólnej i Tucholskiej, a także przebudowa ulicy Lutyckiej. Ważnym projektem jest również rewitalizacja terenów nad Gwdą (północna część wyspy), w tym budowa chodników, ścieżki rowerowej oraz skateplazy i toru rolkowego. Trwać będzie także termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły i przedszkola). Z budżetu miasta dokapitalizowanie zostanie również PTBS, które rozpocznie 3 etap zabudowy przy ulicy Andersa, gdzie docelowo powstanie 36 nowych mieszkań.