Budzyń będzie miastem?

ROZMOWA Z Marcinem Sokołowskim, Wójtem Gminy Budzyń

Coraz głośniej mówi się ostatnio o tym, że Budzyń mógłby odzyskać prawa miejskie. Pytam więc u źródła: Budzyń chce być miastem?

– Powiem tak: temat przywrócenia praw miejskich Budzyniowi wraca jak bumerang od wielu lat. Co jakiś czas mówi się o tym więcej lub mniej. Obecnie sprawa wygląda bardzo obiecująco. Na wniosek organizacji społecznych, które wyszły z taką inicjatywą, Rada Gminy Budzyń podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania Budzyniowi praw miejskich. Zawiązał się społeczny komitet wspierający to przedsięwzięcie. Ludzie są zdeterminowani, aby tym razem sprawa zakończyła się pomyślnie.

Dlaczego mówi Pan o „przywróceniu” praw miejskich Budzyniowi, a nie nadaniu ich?

– Budzyń był miastem przez około 600 lat! W okresie międzywojennym, w 1934 roku, zostały mu jednak prawa miejskie odebrane. Mieszkańcy, którzy pamiętają jeszcze tamte czasy, do dziś żałują, że tak się stało. Dziś chcemy wrócić do tej wielosetletniej tradycji. Uporządkować tę sprawę.