Budzyń. Będzie nowa ścieżka rowerowa

Umowa na budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Rogozińskiej i Gumowej w Budzyniu już podpisana. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymona Włodarczyka. Wartość inwestycji to prawie pół miliona złotych.

Inwestycja obejmuje budowę pierwszego etapu ścieżki rowerowej o długości 550 metrów wraz z oświetleniem. Ścieżka rowerowa będzie pełnić funkcję ciągu komunikacyjnego dla rowerów i pieszych na odcinku od skrzyżowania ul. Rogozińskiej z os. Zielonym do skrzyżowania z ulicą Gumową.

Na budowę ścieżki gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane PGR-y. Kwota dofinansowania to 200 tys. złotych.

Jest to kolejna inwestycja realizowana w ramach wsparcia dla gmin popegeerowskich. W grudniu gmina podpisała umowę na przebudowę drogi w Brzekińcu. W ramach tego zadania zostanie przebudowany prawie 300-metrowy odcinek drogi. Będzie też nowe oświetlenie. Wartość inwestycji to blisko 380 tys. złotych, z czego dofinansowanie wyniosło 200 tys. złotych.

Fot. Pixabay