Bulwary Nadnoteckie w Wieleniu już otwarte. „To nowy europejski Bauhaus”

Bulwary Nadnoteckie w Wieleniu już otwarte. To jedna z czterech wielkich inwestycji w ramach rewitalizacji Wielenia. Wcześniej otwarto zrewitalizowane Nowe Miasto oraz Przystanek Edukacja, a w październiku planowane jest otwarcie Mediateki.

– Kompleksowy projekt rewitalizacji Wielenia, składający się z czterech inwestycji ma nie tylko wymiar lokalny, ale także europejski. Spełnia bowiem wszystkie kryteria inicjatywy pod nazwą „Nowy Europejski Bauhaus”, ponieważ łączy design, ekologię, zrównoważone przemiany, podnosi jakość przestrzeni publicznej, dostępność społeczną czyli bezpośrednio wspiera realizację „Europejskiego Zielonego Ładu” – mówi Maria Galewska z Komisji Europejskiej.

W ramach ostatniego rozdania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na projekty rewitalizacyjne w Wielkopolsce przeznaczono łącznie ponad 551 mln zł, w tym 400 milionów złotych to dotacje, reszta to pożyczki z instrumentu JESSICA 2.

– Rewitalizacja to nie tylko zmiany wizerunkowe (placów czy ulic), ale przede wszystkim w centrum zainteresowania stawia się człowieka.  Podstawą jest pobudzanie go do działania i aktywne włączanie w zmiany społeczne. I to dzieje się również w Wieleniu – to już Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

– Wizja, determinacja władz Wielenia, współpraca na wielu szczeblach i stworzenie profesjonalnego zespołu urzędników było kluczowe w przygotowaniu dobrego wniosku i pozyskanie przez samorząd dotacji unijnej w wysokości 15,5 milionów złotych – wspomina wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Był to jeden z największych projektów w całej Wielkopolsce. Wyprzedził go tylko poznański Stary Rynek jeżeli w ogóle można porównać wymianę nawierzchni z czterema dużymi projektami. Jak Wieleń wykorzystał swoją szansę? Bulwary Nadnoteckie, Nowe Miasto na nowo, Przystanek Edukacja i Mediateka to cztery inwestycje w czterech różnych miejscach w mieście, które łączy nie tylko historia, ale i rozwój.

Dotyczą one krajobrazu wokół nas, układów przestrzennych, sposobu gospodarowania, wytwarzania oraz spuścizny duchowej i stanowią o naszej tożsamości związanej z Małą Ojczyzną – mówi Elżbieta Rybarczyk, burmistrz Wielenia. – Jesteśmy przekonani, że tam gdzie dba się o dobre kontakty międzyludzkie ustawicznie doskonaląc współpracę, gdzie również kultywuje się tradycje, wyzwala się aktywność społeczna i gospodarcza we wszystkich dziedzinach życia. Prowadząc zadania inwestycyjne, Gmina zastosowała montaż różnych źródeł finansowania, co pozwoliło na szybsze i kompleksowe rozwiązanie dotychczasowych problemów i utrudnień. Natomiast już widzimy w obszarach rewitalizowanych aktywność podmiotów prywatnych, podejmujących własne inicjatywy. Działania te są potwierdzeniem słusznie podjętych decyzji samorządowych, bo nie chodzi tu tylko o inwestycje gminne. Miejsca przecież tworzą ludzie…  Dlatego właśnie mówimy, że rewitalizacja jest drogą rozwoju społeczno-gospodarczego – dodaje burmistrz.

Trzy zrealizowane projekty służą już mieszkańcom. To Nowe Miasto w Wieleniu (ma charakter wielofunkcyjny, może być wykorzystane na różnego rodzaju przedsięwzięcia gospodarcze, promocyjne, rekreacyjne oraz edukacyjne), „Przystanek Edukacja” (przeszklony pawilon, dziedziniec z tarasem i przestrzenią wielofunkcyjną pozwala na działania społeczno-kulturowe) oraz otwarte 13 sierpnia Bulwary Noteckie (eksponują zasoby charakterystyczne dla Doliny Noteci – park ornitologiczno – przyrodniczy, roślinność nadnotecką oraz ścieżkę historyczną).

– Tu nad rzeką wszystko się zaczęło … Tak jak na początku, tak i teraz trzeba nam zwrócenia się w kierunku rzeki. Jak pokazuje historia, ilekroć miasto odwracało się od rzeki, traciło na tym – podkreśla Elżbieta Rybarczyk.

Na październik zaplanowano otwarcie Mediateki, która powstanie na terenie historycznego zespołu dworsko – folwarcznym Arntowo. W adoptowanym obiekcie będzie działało Kino za rogiem, Biblioteka XXI wieku, Pracownia Nowoczesnych Technologii, Centrum Współpracy Wielopokoleniowej oraz Centrum Wspierania Rodziny (z gabinetem psychologa) oraz kawiarnią, pomieszczeniami administracyjnymi, socjalnymi i technicznymi.

Mat. UMWW