Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu wyróżnione

Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu wyróżnione Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”. To bardzo ważne wyróżnienie, zwłaszcza w obecnych, trudnych czasach.

W obecnej, trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej jest to niezwykłe osiągnięcie. Prowadzenie działalności gospodarczej stało się bardzo trudne w ogóle, a robienie tego w sposób zaangażowany społecznie wymaga wielkiej determinacji i elastyczności. Zdobycie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej zawsze wyróżniało wybrane jednostki pośród podmiotów ekonomii społecznej działających na danym terenie, a obecnie jest potwierdzeniem szczególnego sukcesu napisała w liście gratulacyjnym skierowanym do CIS Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Pani Agnieszka Staszak.


W październiku 2020 roku Centrum Integracji Społecznej ARKA w Wieleniu zostało zgłoszone do udziału w procesie certyfikacji przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ETAP w Pile.

Do końca listopada 2020 roku trwał proces weryfikacji podmiotu pod kątem spełniania wymaganych kryteriów. W tym czasie kierownictwo CIS brało udział w spotkaniu zorganizowanym w formule online z Regionalną Kapitułą Certyfikującą, w skład której wchodzili przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz przedstawiciele innych podmiotów i organizacji działających w obszarze ekonomii społecznej. W drugiej połowie stycznia 2021 roku CIS otrzymało wiadomość o przyznaniu znaku „Zakup prospołeczny.”

To ważne dla nas wyróżnienie. Jest z jednej strony przejawem uznania dla dotychczasowej pracy, ale i zobowiązaniem do, co najmniej, utrzymania poziomu jakości świadczonych usług – mówi kierownik CIS Magdalena Zatorska.


Certyfikowane przedsiębiorstwa ekonomii społecznej są wiarygodnym partnerem dla biznesu, samorządu oraz społeczności lokalnej. Znak ten przyznawany jest najlepszym podmiotom ekonomii społecznej, które poddały się ocenie Regionalnej Kapituły Certyfikującej, działają długotrwale i skutecznie, wykazały sukcesy w działalności społecznej, dbają o wysoką jakość swoich produktów i usług, dają pracę osobom najbardziej potrzebującym, skutecznie działają na wolnym rynku, realizują usługi społeczne i użyteczności publicznej.


Celem przyznawania znaku jest danie klientom szansy kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznie działań. Prospołeczne zakupy pozwalają podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Z drugiej strony, certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług wynika z potrzeb klienta i jakości oferty, zaś aspekt społeczny jest i powinien być dodatkowym bodźcem – tak o znaku „Zakup prospołeczny” mówi Tomasz Mika Wiceprezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, organizacji będącej pomysłodawcą znaku.Magdalena Zatorska
Kierownik CIS „Arka” w Wieleniu