Centrum Symulacji Medycznych otwarte w Pile. PWSZ ma swój „szpital”.

Ćwiczenia przypadków skomplikowanych i rzadkich oraz sprawdzenia wiedzy i umiejętności praktycznych w warunkach klinicznych, ale w bezpiecznym środowisku, w którym popełnienie błędu nie powoduje krzywdy pacjenta. Tak właśnie uczyć będą się studenci pielęgniarstwa w Państwowej Wyższe Szkole Zawodowej im. St. Staszica w Pile.

Symulację medyczną uznaje się za najnowocześniejszą i jedyną metodę nauczania postępowania praktycznego w stanach zagrożenia życia i procedur inwazyjnych na etapie szkolenia przeddyplomowego. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i specjalnie przeszkolonym wykładowcom/instruktorom, studenci kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Pile, będą doskonale przygotowani do wykonywania zawodu.

1 marca, Centrum zostało oficjalnie otwarte. W uroczystości udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Józefa Szczurek-Żelazko, która wraz ze studentami kierunku pielęgniarstwo, dokonała przecięcia wstęgi; Piotr Ziółkowski – Dyrektor Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; parlamentarzyści m.in. Grzegorz Piechowiak, Marcin Porzucek, Błażej Parda, Starosta Pilski – Eligiusz Komarowski oraz władze miast i powiatów z regionu, dyrektorzy szpitali oraz naczelne pielęgniarki z jednostek współpracujących z Uczelnią – z Dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Pile – lek. Rafałem Szucą na czele, jak również przedstawiciele instytucji partnerskich PWSZ w Pile.

Macie Państwo znakomite możliwości kształcenia kadr medycznych – podkreśliła Minister Szczurek-Żelazko, otwierając Centrum z Rektorem Uczelni drem hab. Donatem Mierzejewskim, prof. PWSZ w Pile. – Pamiętam, kiedy kończyłam pielęgniarstwo, zastrzyki domięśniowe wykonywane były na koleżankach z roku. Obecnie sprzęty, jakimi dysponuje Centrum, daje możliwość nauki w najnowocześniejszych warunkach. Ministerstwo zdaje sobie sprawę z deficytu pracowników służby zdrowia, dlatego właśnie uruchomione zostały środki na tworzenie tego typu centrów. Należy pamiętać, że CSM to nie tylko znakomicie wyposażone sale dydaktyczne wysokiej i niskiej wierności, ale to przede wszystkim specjalistyczna kadra, przygotowująca scenariusze medyczne. Gratuluję więc dobrej realizacji projektu, dziękuję partnerom przedsięwzięcia i życzę powodzenia w rozwijaniu nowych możliwości Uczelni.

Po części oficjalnej, przyszła kolej na sprawdzenie w praktyce działanie tej nowoczesnej jednostki. Zaczęło się od akcji ratowników medycznych, którzy dowieźli pacjenta do szpitala. Goście mogli więc zobaczyć, jak studenci i wykładowcy ćwiczą w salach: opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności; symulacji z zakresu ALS (Advance Life Support); symulacji z zakresu BLS (Basic Life Support); umiejętności pielęgniarskich; umiejętności technicznych oraz sali egzaminacyjnej OSCE/ sali ćwiczeń do debriefing. Można było także zobaczyć pomieszczenie kontrolne, z którego wykładowcy mają możliwość sterowania elektronicznymi pacjentami oraz gdzie nagrywana są działania studentów, wykonujących procedury medyczne.

Dzięki Centrum, nauka i doskonalenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego odbywać się będzie z wykorzystaniem kilkudziesięciu symulowanych scenariuszy klinicznych w specjalistycznych pracowniach multimedialnych, przypominających oddział szpitalny z użyciem zaawansowanego symulatora pacjenta i tzw. trenażerów, umożliwiających naukę praktyczną.

Całkowity koszt powstania tego najnowocześniejszego centrum kształcenia medycznego w regionie, to ponad 2,5 mln zł. Dodatkowo Uczelnia przeznaczyła blisko 1 mln zł na dostosowanie infrastruktury budowlanej obiektu do wymogów Centrum.

//źródło: PWSZ Piła//