Złotów: chcesz wymienić piec? Skorzystaj z dofinansowania

Złotów nadal będzie wspierał akcję wymiany pieców. Samorząd gminy wydał na ten cel już 200 tys. złotych. Program „Czyste ciepło” będzie kontynuowany również w tym roku. Wnioski o dofinansowanie wymiany źródła ciepła można składać w Urzędzie Miasta Złotów. W urzędzie działa również „zielone okienko”, w którym można uzyskać pomoc w złożeniu wniosku do rządowego programu „Czyste powietrze”.

Sprawa jest pilna, ponieważ od 1 maja 2018 rok obowiązuje uchwała antysmogowa, podjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

Zakazuje ona stosowania najgorszej jakości paliw stałych, w tym bardzo drobnego miału, czy węgla brunatnego – przypomniała o tym podczas konferencji prasowej Sylwia Muzioł, kierownik referatu Gospodarki, Nieruchomości i Ekologii.

Uchwała, mająca na celu poprawę powietrza w całej Wielkopolsce, wprowadza także ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy, np. kominków i pieców.

I tak, wszystkie kotły zainstalowane po 2018 roku muszą zapewniać możliwość automatycznego wyłączenia paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie mogą również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zainstalowania.

Jeśli chodzi o kotły starsze, które nie spełniają norm nałożonych w uchwale, to będą one musiały zostać wymienione w trzech etapach:

do 1 stycznia 2024 – w przypadku kotłów bezklasowych,

do 1 stycznia 2026 – miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (kominki, piece, kozy),

do 1 stycznia 2028 – kotły spełniające wymagania dla klasy 3 lub 4. Kotły tzw. 5 klasy, jeśli są sprawne, będą mogły być używane dożywotnio.

  • Wsparcie naszych mieszkańców w przestrzeganiu uchwały antysmogowej to dla nas bardzo ważna sprawa, ponieważ cały czas walczymy o poprawę powietrza, realizując nasz cel: „Złotów Wielkopolskie Zdroje” skomentował burmistrz Adam Puli.

Burmistrz przypomniał jednocześnie, że nad Złotowem zainstalowanych jest 11 czujników, które monitorują jakość powietrza i których odczyty, za sprawą internetu, są są na bieżąco dostępne dla mieszkańców.

Warto również dodać, że od początku roku Straż Miejska w Złotowie przeprowadziła 74 kontrole palenisk i nałożyła 10 mandatów karnych. Jak zapowiedział burmistrz, kontrole będą utrzymywane, ponieważ walka o czyste powietrze to dla Złotowa priorytet.

  • Chcąc zachęcić naszych mieszkańców do wymian starych pieców, podnieśliśmy limit dopłat, które można otrzymać od gminy – powiedziała z kolei Sylwia Muzioł. – Jeśli średnia dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 1200 złotych brutto, można starać się o podwyższoną kwotę dofinansowania – dodała.

Warto również zauważyć, że Gmina Złotów inwestuje w przyłączanie budynków komunalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W najbliższym czasie przyłączone mają zostać budynki przy ulicach Grochowskiego 5, Piotra Skargi 4 i Domańskiego 10, a rozmowy toczą się odnośnie budynków przy ulicy Szpitalnej 10 i Królowej Jadwigi 58.

Dobrą informacją jest również to, że rozbudowa sieci ciepłowniczej pozwoli podłączyć się do niej kolejnym użytkownikom z terenu miasta

Gabriela Ciżmowska