Chciał wysyłać 12-latkom pornograficzne filmiki. Pedofil spod Piły aresztowany

50-letni Wiesław P. spod Piły tymczasowo aresztowany po tym jak został zdemaskowany przez łowców pedofilów z ECPU Polska.

Mężczyzna przez kilka tygodni pisał w sieci z trzema dziewczynkami, które w rzeczywistości były wabikami z ECPU Polska.

– Nie stosujemy prowokacji ani podżegania. To pedofil zaczepia „wabika”, umawia się, przekonany, że spotka się z dzieckiem – wyjaśniał w jednym z wywiadów Alex z ECPU Polska, polskiej filii angielskiej grupy Elusive Child Protection Unit. – Kiedy pedofil „wykłada się na paragrafie”, czyli składa przestępczą propozycję, ustalamy kim jest, i zatrzymujemy. Mamy 100 proc. trafienia.

W tym przypadku były to filmiki z masturbacji. Nawet kilkanaście dziennie. 50-latek zachęcał wirtualne dziewczynki, żeby pokazywały filmiki koleżankom. Opisywał też swoje fantazje erotyczne z ich udziałem.

Wiesław P. został zatrzymany w czwartek, 8 września. Najpierw zjawili się u niego łowcy pedofilów z ECPU, później policja. Chodzieska prokuratura postawiła mu zarzut trzykrotnego nieudolnego usiłowania prezentowanie treści pornograficznych. Przyznał się do winy. 

W polskim prawie karnym nieudolność usiłowania ma miejsce wtedy, gdy dokonanie przestępstwa od samego początku jest obiektywnie niemożliwe, natomiast sprawca sobie tego nie uświadamia. Jednym słowem 50-latek nie mógł wiedzieć, że odbiorcami jego filmików nie są dzieci, tylko dorosłe „wabiki”.  To jednak nie wyklucza, żeby w toku postępowania nie usłyszał także innych zarzutów.

– Podczas przeszukania zabezpieczono nośniki, które będą teraz badane. Będziemy sprawdzać czy podejrzany nie prezentował treści pornograficznych innym małoletnim – mówi Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.  

Decyzją sądu Wiesław P. najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Przesłanką do zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego była obawa o popełnienie kolejnego przestępstwa.

Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje reformę Kodeksu Karnego, która zakłada zaostrzenie kar dla pedofilów, a także za inne poważne przestępstwa na tle seksualnym.

Sprawca zgwałcenia dziecka będzie podlegał karze od 5 do 30 lat więzienia albo dożywotniemu pozbawieniu wolności. Obecnie podlega karze od 3 do 15 lat więzienia.

Kara od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie będzie też grozić za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem (obecnie od 5 do 15 lat więzienia). Za gwałt, którego następstwem będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu będzie grozić od 5 do 30 lat więzienia albo dożywotnie pozbawienie wolności (obecnie od 2 do 12 lat). Jeżeli ofiara gwałtu umrze sprawcy będzie grozić kara od 8 do 30 lat więzienia lub dożywocie (obecnie od 2 do 12 lat więzienia).

W przepisach znajdzie się nowe typy kwalifikowane zgwałceń, np. na kobiecie ciężarnej, z  posługiwaniem się bronią palną, czy z utrwalaniem obrazu i dźwięku z przebiegu czynu. Obecnie za tego rodzaju przestępstwa grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Po zmianach będzie za grozić kara od 3 do 20 lat więzienia.

Wobec przestępców seksualnych – recydywistów stosowane będzie nadzwyczajne zaostrzenie kary, czyli podwyższenie dolnej granicy kary o połowę, a w przypadku występków również podwyższenie górnej granicy o połowę. Podwyższona zostanie również dolna granicy kary pozbawienia wolności dla multirecydywisty. Obecnie wzrasta ona o miesiąc, a będzie wzrastać o połowę.

Zaostrzone zostaną zasady warunkowego zwolnienia seksualnego recydywisty. Będzie mógł on starać się o warunkowe zwolnienie dopiero po odbyciu trzech czwartych kary, a nie jak teraz po odbyciu dwóch trzecich kary.

Projekt przewiduje również wyłączenie przedawnienia karalności zgwałcenia dziecka lub zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem. Natomiast w przypadku innych przestępstw seksualnych na szkodę małoletniego przedawnienie nie będzie mogło nastąpić przed ukończeniem przez małoletniego 40. roku życia.

Znajdują się w nim również przepisy mające na celu ochronę ofiar przestępstw seksualnym. Na wniosek pokrzywdzonej osoby sąd obligatoryjnie orzeknie środek karny w postaci zakazu kontaktowania się sprawcy z ofiarą, zakazu zbliżania się do niej, nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z ofiarą. Bez wniosku sąd będzie mógł również zastosować te środki.

Z kolei Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym zostanie uzupełniony o zawód wyuczony i wykonywany przez sprawcę w momencie popełnienia przestępstwa. Ma to ułatwić pracę profilerom przy typowaniu sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Fot. ECPU