Co myślisz o stanie miasta?

W związku z opracowaniem raportu o stanie Gminy Miasto Złotów za 2019 rok złotowski Ratusz chce poznać opinię mieszkańców, dotyczącą funkcjonowania samorządu w roku 2019.

W załączniku dostępny jest skrót oraz pełna wersja raportu o stanie Gminy Miasto Złotów za 2019 rok – zachęcamy do zapoznania się!

Raport o stanie Gminy Miasto Złotów za 2019 rok – pełna wersja: http://bip.zlotow.pl/?a=8250

Raport o stanie Gminy Miasto Złotów za 2019 rok – wersja skrócona: zlotow.pl/files/38934/Raport_GMZ_2019_skrot.pdf

Link do ankiety: https://zlotow.konsultacjejst.pl/konsultacje/01727388-c175-469e-b10d-d68c2c787078