Co słychać na Księżycu?

W sobotę, 14 lipca, ruszyła pierwsza w tym roku międzynarodowa misja w habitacie Lunares
na pilskim lotnisku. Sześcioosobowy zespół złożony z badaczy z Australii, USA, Kanady i Egiptu został odizolowany od świata na dwa tygodnie, by przeżyć symulowany pobyt w księżycowym kraterze.

Misja jest wyjątkowa, ponieważ w zespole badawczym znajdują się nie tylko naukowcy i specjaliści z różnych dziedzin, ale artyści. Na czele zespołu stanęła dr Sarah Jane Pell – artystka i testerka skafandrów kosmicznych. Jej specjalizacja będzie wykorzystana podczas misji badawczej, ponieważ astronauci podejmą się testowania trzech prototypów skafandrów, wykonując w nich różnorodne zadania i sprawdzając własną percepcję, zakres ruchów oraz efektywność. Do zespołu należy także m.in. specjalistka od aeroponiki i hydroponiki, czyli systemu produkcji roślin bez środowiska stałego lub ciekłego, jednym z zadań astronautów będzie więc bezglebowa uprawa roślin w księżycowych warunkach.

W habitacie zamknięci zostali także specjaliści od robotyki, którzy będą odpowiedzialni za łaziki mapujące teren symulacji.

Celem misji jest połączenie nauki ze sztuką, ponieważ mamy w zespole dwóch zawodowych artystów. Będą produkowane rzeźby i obrazy z kryształów oraz odczynników chemicznych, które stanowią część regolitu księżycowego. Łaziki będą rejestrowały dźwięki na księżycu, powstanie klip, by wszyscy mogli posłuchać wizji artystycznej związanej z odgłosami, których można by spodziewać się na księżycu – opowiadała o misji dr Agata Kołodziejczyk ze Space Garden.Jeśli natomiast chodzi o naukę mamy tutaj pierwszy raz projekt dotyczący wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w uczeniu się operacyjnych elementów misji, np. obsługi sprzętu, który jest poza bazą.

Uczestnicy będą początkowo uczyli się za pomocą technologii napisanej w VR (Virtual Reality) oraz z wykorzystaniem standardowych, znanych dotąd sposobów pozyskiwania wiedzy, potem badane będą różnice w wykonywaniu zadań. Co istotne w symulowanym kraterze cały czas będzie panowała noc, a astronauci będą mogli używać wyłącznie własnych źródeł światła. Innym ciekawym eksperymentem przeprowadzanym w Habitat Lunares będzie „zaburzona grawitacja” – astronautom zostaną przedstawione specjalne obrazy, które mają doprowadzić do zmącenia błędnika i wywołać uczucie kręcenia w głowie, podczas którego uczestnicy misji będą odpowiadali na pytania, badali refleks, precyzyjność i efektywność działań.

W okresie wakacyjnym zaplanowane są jeszcze 3 misje kosmiczne, wezmą w nich udział Europejczycy, którzy przyjadą do Piły na staże naukowe.

//źródło: UM Piła//