Coraz więcej „Chromków”. Nie tylko w Chodzieży

Drugi sezon chodzieskiej sieci rowerów miejskich „Chromek” podsumowany. Rok 2019 potwierdził potrzebę i przydatność tej alternatywnej formy komunikacji w mieście, jak i w najbliższej okolicy poza nim. Użytkowników miejskich rowerów i rowerowych stacji stale przybywa.

W mijającym roku nawiązano współpracę z sąsiednią Gminą Chodzież, w wyniku czego uruchomiono dwie nowe stacje Chromka – w Strzelcach oraz przy ul. Margonińskiej w Ratajach. Partnerem systemu została też galeria handlowa Vendo Park, przy której uruchomiono sponsorską stację rowerów.

W ramach współdziałania z Gminą i galerią handlową dodatkowo zakupionych zostało 15 nowych rowerów, które natychmiastowo włączone zostały do systemu. System dysponował już zatem 68 sztukami rowerów.
Ponadto, przy okazji 49. Międzynarodowych Chodzieskich Warsztatów Jazzowych „Cho-Jazz”, przy Chodzieskim Domu Kultury oddano do użytku 17-tą stację Chromka.

W 2019 roku w systemie zarejestrowało się już 2925 unikatowych i aktywnych użytkowników. Podczas II sezonu użytkownicy wypożyczali Chromki 54 380 razy, pokonując na nich łącznie 88 902,25 km w czasie 14 504 godzin, 12 minut i 49 sekund. Ciekawostką jest fakt, że statystyki lipca 2019 roku dorównały statystykom całego I sezonu Chromka (miesiące lipiec-październik 2018).

W kolejnym, III sezonie, do systemu włączone zostanie co najmniej 15 nowych rowerów, w tym 10 zakupionych przez Miejski Zakład Komunikacji w Chodzieży oraz 5 sztuk, na które środki wygospodarował Burmistrz Miasta Chodzieży. Być może w oparciu o wnioski i prośby użytkowników otwarte zostaną również nowe stacje wypożyczania.

W 2020 roku niestety nie unikniemy też podwyżek cen (sankcji) związanych z wypożyczaniem rowerów.

Źródło: MZK Chodzież