Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa najlepsza w Polsce!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czarnkowie została po raz kolejny laureatem ogólnopolskiego rankingu spółdzielni mieszkaniowych. W prestiżowym konkursie organizowanym przez miesięcznik „Domy Spółdzielcze”, Spółdzielnia zajęła zaszczytne I MIEJSCE!

W konkursie organizowanym przez branżowy miesięcznik „Domy Spółdzielcze”, Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa startowała nie pierwszy raz. Dotąd zajmował II i III miejsca, potwierdzając tym samym na ogólnopolskim forum poziom wykonywanych usług na rzecz mieszkańców i sprawne zarządzanie ich majątkiem. Rok ubiegły przyniósł I miejsce!


„Domy Spółdzielcze”, towarzyszące spółdzielczości mieszkaniowej od blisko 60 lat, działają na rzecz uznania spółdzielni za ważny element gospodarki. Służy temu m.in. Ranking, którego celem jest przekazanie opinii publicznej informacji o wysokiej i wzorcowej jakości spółdzielczego gospodarowania majątkiem członków. Ranking ma już ugruntowaną renomę – przede wszystkim ze względu na obiektywne i czytelne kryteria oceny oraz zróżnicowanie kategorii spółdzielni.


„To kolejne wyróżnienie i uznanie. Potwierdza ono, że Czarnkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zajmuje zaszczytne miejsce w gronie najlepiej zarządzanych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce” – napisała w przesłanym na adres Zarządu liście gratulacyjnym redaktor naczelna miesięcznika Domy Spółdzielcze. „Nagroda jest wyrazem uznania dla wysiłku Działaczy, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. Rezultatem Państwa pracy jest znakomicie funkcjonująca Spółdzielnia będąca wzorem do naśladowania. Gratuluję Państwu sukcesu. Życzę dalszych osiągnięć i satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym…” – zaznaczyła.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że na obszarze prawie 14 h, w 42 blokach należących do CzSM, w 1316 mieszkaniach zamieszkuje prawie 3000 osób. To zasób mieszkaniowy Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jednak nie tylko te czynniki w rankingu były brane pod uwagę. Czarnkowska Spółdzielnia została również doceniona za skuteczną i konsekwentną politykę windykacyjną, ale także za ciekawe inicjatywy na rzecz swoich członków, przedsiębiorczość i umiejętność sprawnego poruszania się w gąszczu coraz bardziej zawiłych przepisów prawa.

Świadomość, że im bardziej zaawansowana jest w danym kraju gospodarka rynkowa, tym większy jest w niej udział spółdzielni, nie jest w Polsce powszechna. W państwach członkowskich Unii Europejskiej spółdzielnie cieszą się specjalnymi przywilejami ustawowymi, tymczasem przygotowane w naszym kraju niektóre projekty zmian prawa spółdzielczego zmierzają do ustawowej likwidacji tej formy gospodarowania. Tym bardziej potrzebne są rzetelne rankingi, które pokazują wartość spółdzielczej pracy.