Czym palisz w piecu? Coraz mniej czasu na złożenie deklaracji

CEEB czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Każdy właściciel lub zarządca budynku od 1 lipca 2021 r. zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla budynków już istniejących właściciel lub zarządca ma na to 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

Deklarację składa właściciel bądź zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc. Można ją złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej – osobiście w urzędzie gminy lub wysyłając listem.

Żeby złożyć deklaracje przez Internet potrzebny jest profil zaufany, podpis elektroniczny bądź e-dowód. Deklarację składa się przez stronę www.zone.gunb.gov.pl.

Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) na podstawie których gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.