Dawna „Iskra” i stadion przy Okrzei do remontu

Powiat Pilski stara się o środki na renowację blisko stuletniego budynku przy ul. Kilińskiego, w którym przez lata funkcjonowało kino „Iskra”. Powiat chce zainwestować również w stadion przy ulicy Okrzei. Ma stać się on kolejnym w mieście miejscem pikikowo-koncertowo-sportowym.

Remont dawnej „Iskry” pochłonąć ma blisko 5 mln złotych. Powiat, który jest właścicielem obiektu, złożył wniosek o dofinansowanie jego modernizacji w wysokości 85 procent poniesionych kosztów. Obecnie w budynku swoją siedzibę ma w jednej części Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 (Budowlanka), w drugiej Uniwersytet Trzeciego Wieku i to  właśnie z nim Powiat Pilski jako partnerem złożył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w  konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z programu WRPO.

Budynek ma długą historię. Powstał w latach 20. minionego wieku, mieścił w swoich murach katolicką szkołę podstawową, pod koniec wojny – szpital polowy. Po wojnie został odbudowany, a decyzją Bogdana Toboły w budynku tym powstała szkoła, nasza popularna Budowlanka. Z kolei w jego drugiej części urządzono pomieszczenia przeznaczone na działalność kulturalną. Przez długie lata mieściło się tu kino Iskra, działał Wojewódzki Dom Kultury, potem Młodzieżowy Dom Kultury, który w 2009 roku został przeniesiony do nowej siedziby przy ul. Okrzei – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Nie tylko jednak długa historia budynku jest powodem, dla którego powiat zdecydował się na jego remont. W ubiegłym roku wprowadził się tu Uniwersytet Trzeciego Wieku i to właśnie m.in. seniorom zmodernizowany obiekt będzie służyć. Ale nie tylko im… Wyremontowany budynek ma stać się centrum kulturalno-społecznym, integrującym różne środowiska i pokolenia. Sala kinowa po remoncie będzie spełniała rolę widowiskowej. Warto podkreślić, że od strony ulicy przywrócone zostaną w niej duże okna. Jeśli uda się zdobyć dofinansowanie, budynek otrzyma też nowy dach i elewację, a pomieszczenia w środku, łącznie z holem, zostaną gruntownie wyremontowane.

***
Na unijne pieniądze czeka też stadion przy ul. Okrzei. Koszt rewitalizacji tego miejsca to blisko 4 mln złotych. 85 procent tych kosztów ma zostać dofinansowanych ze środków unijnych, jeśli Powiat Pilski wygra konkurs organizowany przez marszałka.

Stadion przy Okrzei ma długą historię. Wybudowany został w 1922 roku i jest najstarszym stadionem w Pile. Plany przywrócenia mu świetności są ambitne. Po pierwsze rozdzielone mają zostać dwie części: mniejsza na rekreacyjną, większa na typowo sportową. Po remoncie obiekt ma spełniać różne funkcje, od koncertowo-piknikowej, po sportową. Koszt tego zadania to 3,7 mln zł. Powiat Pilski ubiega się o dofinansowanie prac w tym samym wniosku, który dotyczy rewitalizacji budynku dawnego kina Iskra przy ul. Kilińskiego. Prace powinny zostać zakończone w 2020 roku.

Zakres prac na stadionie przy ul. Okrzei (wartość zadania 3,7 mln zł) – remont szatni razem z sanitariatami w budynku Staszicówki- zagospodarowanie terenu, w tym m. in.: altany drewniane, plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, przebudowa widowni, ciągi piesze i drogowe.

Rewitalizacja dawnego budynku kina „Iskra” (wartość zadania 4,8 mln zł) – remont dachu,  – remont elewacji, – remont parteru (budynek po kinie ISKRA), – adaptacja pomieszczeń na świetlicę, salonik, szatnię, remont klatki schodowej, remont piętra (budynek po kinie ISKRA), – odtworzenie okien w sali kinowej, adaptacja sceny, wymiana kurtyn i krzeseł, okładziny akustyczne, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

//źródło: Starostwo Powiatowe w Pile//