Dla kultury i dla ekologii. W konkursie marszałka ponad pół miliona na dobre pomysły

Dla kultury i ekologii. Konkurs na dobre pomysły 

555 tys. złotych – tyle samorząd województwa wielkopolskiego przeznaczył na nagrody w tegorocznej 23. już edycji konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. To rekordowa kwota, która zostanie rozdzielona na zwycięskie projekty.

  • Chcemy wskazać, nagrodzić i wyróżnić te podmioty, których działania proekologiczne i prokulturowe aktywizują i wspierają oddolne inicjatywy na poziomie naszych sołectw, gmin i powiatów, i przyczyniają się do większego zaangażowania na rzecz „małych ojczyzn”. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej. Druga kategoria to projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej. Serdecznie zapraszamy do udziału – zachęca Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.  

W konkursie mogą brać udział jednostki samorządu: gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko – wiejskie i powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu). O granty mogą ubiegać się również organizacje, w tym organizacje pożytku publicznego, a także podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie Wielkopolski oraz podległe samorządom jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i jednostki pomocnicze gminy. 

Termin zgłaszania projektów konkursowych mija z końcem maja. Więcej informacji o konkursie, a także formularze zgłoszenia do konkursu można znaleźć na stronach urzędu marszałkowskiego.  

Fot. Pixabay.com