Dodatkowe pieniądze z budżetu państwa dla Piły i Złotowa

Posłowie obozu zjednoczonej prawicy Marcin Porzucek i Marta Kupiak (PiS) oraz Grzegorz Piechowiak (Porozumienie) wspólnie ogłosili informację o przekazaniu dodatkowych pieniądzach z budżetu państwa, które spłyną dla naszego regionu w 2018 roku. Kwota jest niebagatelna, bo aż 5 mln złotych.

Najwięcej pieniędzy z poprawek budżetowych zgłoszonych przez posłów Zjednoczonej Prawicy naszego okręgu wyborczego przekazane zostanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na remont Alei Niepodległości, najprawdopodobniej na odcinku od placu Zwycięstwa aż do mostu przy Grapilu.

Z kolei w gminie Ujście, w ciągu drogi krajowej nr 11, powstanie ścieżka rowerowa, której wybudowanie kosztować będzie 300 tys. złotych.

Składając poprawki do budżetu i wnioskując o dodatkowe pieniądze dla naszego regionu,. największy nacisk kładliśmy na służbę zdrowia, edukację i bezpieczeństwo. Stąd na przykład sporo pieniędzy przekazanych zostanie na doinwestowanie straży pożarnych – mówi poseł Grzegorz Piechowiak. – Osobiście cieszę się z tego, że udało się przekazać 750 tysięcy złotych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie. Z ustaleń ze starostą Ryszardem Goławskim wynika, że dołoży on z budżetu starostwa 250 tysięcy i za milion złotych uda się stworzyć Centrum Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych. Oznacza to, że liczne poradnie rozproszone dotąd w różnych budynkach szpitala funkcjonować będą w jednym, nowoczesnym pomieszczeniu – dodaje.

Z dodatkowych pieniędzy skorzysta również m.in. PSP w Złotowie, dla której zakupiony zostanie sprzęt (120 tys. zł), a komenda straży pożarnej w Pile zostanie odnowiona (150 tys. zł). Kolejne 50 tys. zł zostanie przeznaczone na zakup umundurowania dla Komendy Powiatowej PSP w Pile.

Pilski szpital otrzyma również 250 tys. zł na zakup karetki transportowej.

Dodatkowe pieniądze z budżetu państwa otrzymają także inne gminy wchodzące w skład pilskiego okręgu wyborczego.