Dom kultury w Złotowie jednak nie od lipca

W porządku obrad marcowej sesji Rady Miejskiej w Złotowa, znalazł się m.in. punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie utworzenia Złotowskiego Domu Kultury. Wszystko wskazuje jednak na to, że instytucja ta nie zacznie działać w Złotowie od 1 lipca, jak planował burmistrz Adam Pulit.

Temat utworzenia samorządowej instytucji kultury nie jest w Złotowie nowy. Na powołaniu do życia domu kultury zależy bardzo burmistrzowi Adamowi Pulitowi, który chciałby, by kultura w mieście rozwijała się jeszcze lepiej i mogła być bardziej klarownie rozliczna. Złotowski Dom Kultury miałby zajmować się organizowaniem imprez o charakterze kulturalnym, które w tej chwili „przechodzą” przez Urząd Miejski w Złotowie oraz koordynowaniem działań kulturalnych i edukacyjnych organizacji pozarządowych, które proponują różne formy aktywności mieszkańcom, w ramach otwartych konkursów ofert.

Wygląda na to, że i radni są już przekonani co do tego pomysłu. Stąd w porządku obrad sesji na 19 marca znalazły się dwa punkty dotyczące tego tematu: „Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Złotowskiego Domu Kultury oraz Podjęcie uchwały o nadaniu statutu dla tej instytucji”. Niestety, oba punkty „wypadły” z porządku obrad sesji.

Większością głosów projekty uchwał zostały cofnięte do ponownego opracowania. Radni pytali między innymi o to, czy jest sens powoływać nową samorządową jednostkę budżetową, podczas kiedy budżet Złotowa na 2019 rok jest już uchwalony. Zadawali także pytanie, co z pracownikami Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej, które powołane zostało do życia w 2012 roku. Wskazywali również, że planowany termin utworzenia nowej instytucji – czyli

1 lipca 2019 roku jest niefortunny o tyle, że przypada tuż po zakończeniu Euro Eco Festiwalu i pracownikom ZCAS trudno będzie zająć się przekazywaniem majątku czy innymi formalnościami.

Padła propozycja, by termin utworzenia domu kultury przesunąć z 1 lipca na 1 stycznia 2020 roku. Temat wróci pod obrady radnych w późniejszym czasie.