Dostaną na cztery nowe wozy strażackie

426 jednostek OSP otrzyma w tym roku dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Na liście zatwierdzonej w styczniu przez wiceministra MSWiA Macieja Wąsika są dwie jednostki z powiatu pilskiego i dwie z powiatu złotowskiego.

Na liście znalazło się 426 jednostek, które otrzymają łącznie ponad 175 mln złotych – 164 mln złotych z budżetu państwa w ramach dotacji MSWiA i dotacji KSRG oraz 11 mln złotych ze środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych. Do jednostek OSP trafią 304 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 69 ciężkich oraz 83 lekkie. Łączna wartość sprzętu wynosi ok. 383 mln złotych. Na liście są dwie jednostki OSP z powiatu pilskiego – OSP Zelgniewo i OSP Osiek, które w tym roku planują zakup ciężkich wozów ratowniczo-gaśniczych oraz Jastrowie i Kleszczyna w gminie Złotów, do których w tym roku mają trafić dwa średnie wozy ratowniczo-gaśnicze.