Druga Wielkanoc w czasie pandemii

To drugą Wielkanoc, którą spędzimy zamknięci w domach. Boimy się choroby; nie zgadzamy się ze stratą. Trudno nam wierzyć, szczególnie teraz, że śmierć to brama życia. A jednak…

W tym roku z powodu pandemii po raz drugi nie odbyło się największe w Europie Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli, które przez ponad dwadzieścia lat przyciągało od 50 do 100 tysięcy widzów.

Przeżycie, wręcz włączenie się w ostatnie chwile ziemskiego życia Jezusa Chrystusa, było dotąd dla wielu początkiem Wielkiego Tygodnia.

Nie rezygnujmy z tej Pasji.


Widowisko ukazujące śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa przeniosło się do wirtualnej rzeczywistości. Zrealizowany z rozmachem zapis z ponad 20 kamer oglądać można na www.misterium.eu.

Fot. Dorota Porzucek