Drugie rozdanie Polskiego Ładu. Ponad 340 milionów dla północnej Wielkopolski

Ponad 340 milionów złotych w ramach drugiego rozdania Polskiego Ładu trafiło do powiatu pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i złotowskiego. Najwięcej, bo 30 mln złotych dostała Piła.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez samorządy. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. I takie promesy warte ponad 340 mln złotych trafią na północ Wielkopolski. Najwięcej, bo 113,5 mln złotych trafi do powiatu pilskiego. Listę beneficjentów z 30 mln złotych otwiera Piła, która planuje wydać 17,7 mln złotych na budowę infrastruktury drogowej z oświetleniem na osiedlu Motylewo, 7,8 mln złotych na budowę przedszkola na Zielonej Dolinie, a 4,5 mln złotych na III etap rewitalizacji terenów nadrzecznych, konkretnie na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Samorząd powiatowy otrzyma 19 mln złotych. 14,5 mln złotych z tej puli trafi na modernizację dróg powiatowych, a 4,8 mln złotych na budowę ścieżki rowerowej Ujście – Byszki.

W powiecie chodzieskim najwięcej, bo 10 mln złotych trafi do Budzynia, który połowę zamierza przeznaczyć na modernizację stacji uzdatniania wody w Budzyniu, a drugą na przebudowę stadionu. Z kolei powiat chodzieski swoje 4,7 mln złotych zamierza przeznaczyć na podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz usług medycznych w Szpitalu Powiatowym.

W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim największym beneficjentem jest samorząd powiatowy, który w tym rozdaniu Polskiego Ładu otrzyma 15 mln złotych. Będą to pieniądze na przebudowę drogę Młynkowo – Tarnówko (10 mln złotych) oraz termomodernizację Zespołu Szkół w Trzciance (5 mln złotych). Z kolei wśród gmin najwięcej, bo 10 mln 750 tys. złotych otrzyma Czarnków. Z tej puli 6 mln złotych wyda na przebudowę i rewitalizację parku, a 4 mln 750 tys. złotych na przebudowę pierwszej części ul. Poznańskiej.

W powiecie złotowskim listę z 16,7 mln złotych otwiera gmina Jastrowia. 4 mln 750 tys. złotych planuje wydać na budowę kanalizacji w Sypniewie, drugie tyle modernizację dróg gminnych na terenie Jastrowia, a 7,2 mln złotych na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół. Samorząd powiatowy otrzyma 13,7 mln złotych, z czego najwięcej, bo 5,7 mln złotych pochłonie przebudowa drogi powiatowej na odcinku Zakrzewo – Wersk, 4 mln i 250 tys. złotych – przebudowa i modernizacja internatu oraz budowa boiska wielofunkcyjnego CKZIU w Złotowie, 3 mln i 750 tys. złotych – przebudowa drogi powiatowej na odcinku Lotyń – Lubnica.

– Była to już druga edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. I podobnie jak w pierwszej decydujący głos należał do samorządów. To pieniądze na inwestycje, które oni sami wybrali i które według nich są najbardziej potrzebne lokalnej społeczności. To nie było widzimisię żadnego polityka z Warszawy. I to co najważniejsze, pieniądze trafiły do każdego samorządu. Nie ma znaczenia, kto w nim rządzi – mówi poseł PiS Marcin Porzucek.

Powiat Pilski – 18 999 000

 • Budowa ścieżki rowerowej Ujście – Byszki – 4 749 000 zł
 • Modernizacja dróg powiatowych na terenie PP – 14 250 000

Piła – 30 000 000 zł

 • 1. Budowa infrastruktury drogowej z oświetleniem na osiedlu Motylewo – 17 700 000 zł
 • 2. Rewitalizacja terenów nadrzecznych Miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 4 500 000 zł
 • 3. Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą – 7 800 000 zł

Gmina Białośliwie – 5 100 000 zł

 • 1. Przebudowa ul. Lipowej – 1 600 000 zł
 • 2. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie 1 700 000 zł
 • 3. Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 – 1 800 000 zł

Gmina Łobżenica – 10 150 000 zł

 • 1. Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo – 4 300 000 zł
 • 2. Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada- Witrogoszcz Wieś – 3 300 000 zł
 • 3. Przebudowa budynku OSP w miejscowości Łobżenica – 2 550 000 zł

Gmina Wysoka – 6 050 000 zł

 • 1. Remont, przebudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy – 1 800 000 zł
 • 2. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Młotkowie wraz z rozbudową ujęcia wodny pitnej – 4 250 000 zł

Gmina Ujście – 9 440 000 zł

 • 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Węglewie – 3 700 000 zł
 • 2. Budowa drogi gminnej Mirosław – Jabłonowo – 3 080 000 zł
 • 3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Rzemieślniczej oraz ul. Ogrodowej – 2 660 000 zł

Gmina Wyrzysk – 8 000 000 zł

 • 1. Budowa ulic na osiedlu kwiatowym – 5 000 000 zł
 • 2. Budowa ulic na Osiedlu Leśnym oraz ul. Zduny w Wyrzysku – 3 000 000 zł

Gmina Kaczory – 11 775 000 zł

 • 1. Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Kaczory – 3 700 000 zł
 • 2. Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach – 5 525 000 zł
 • 3. Budowa przedszkola w Rzadkowie – 2 550 000 zł

Gmina Miasteczko Krajeńskie – 9 000 000 zł

 • 1. Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim – 2 700 000 zł
 • 2. Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową – 6 300 000 zł

Gmina Szydłowo – 4 970 000 zł

 • 1. Przebudowa hydroforni Jaraczewo – 2 370 000 zł
 • 2. Budowa drogi gminnej w Szydłowie – ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej – 600 000 zł
 • 3. Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą – 2 000 000 zł

Powiat Chodzieski – 4 700 000 zł

 • 1. Podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz podniesienie usług medycznych w szpitalu PCH – 4 700 000 zł

Gmina Budzyń – 10 000 000 zł

 • 1. Przebudowa/modernizacja stacji uzdatniania wody w Budzyniu – 5 000 000 zł
 • 2. Przebudowa stadionu sportowego w Budzyniu – 5 000 000 zł

Miasto Chodzież – 4 470 000 zł

 • 1. Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży – 4 470 000 zł

Gmina Chodzież – 9 970 000 zł

 • 1. Budowa drogi Rataje os. Zielone wzgórze – 1 800 000 zł
 • 2. Budowa drogi Strzelce – 1 970 000 zł
 • 3. Budowa drogi Konstantynowo – Pietronki – 6 200 000 zł

Gmina Szamocin – 9 850 000 zł

 • 1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków – 9 850 000 zł

Gmina Margonin – 9 400 000 zł

 • 1. Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin – 4 750 000 zł
 • 2. Rozbudowa gminnej infrastruktury szansa na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną – 4 650 000 zł

Powiat Czarnkowsko Trzcianecki – 15 000 000 zł

 • 1. Młynkowo – Tarnówko – 10 000 000 zł
 • 2. Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance – 5 000 000 zł

Gmina Czarnków – 10 000 000 zł

 • 1. Budowa oczyszczalni ścieków w Gajewie etap 1 – 4 900 000 zł
 • 2. Budowa oczyszczalni ścieków w Gajewie etap 2– 5 100 000 zł

Gmina Drawsko – 7 920 000 zł

 • 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie Drawsko – 3 170 000 zł
 • 2. Budowa drogi gminnej Kawczyn – Pełcza w Gminie Drawsko – 4 750 000 zł

Gmina Krzyż Wielkopolski – 4 840 000 zł

 • 1. Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza, Osiedle Miejskie, ul. Dębowa oraz drogi w Hucie Szklanej – 4 750 000 zł

Gmina Lubasz – 9 460 000 zł

 • 1. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie – 4 460 000 zł
 • 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek – 5 000 000 zł

Miasto Czarnków – 10 750 000 zł

 • 1. Przebudowa i rewitalizacja Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie – 6 000 000 zł
 • 2. Przebudowa I części ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania: Przebudowa ul. Sikorskiego – etap II i III ul. Chodzieska, ul. Poznańska – 4 750 000 zł

Gmina Połajewo – 10 225 000 zł

 • 1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie – 5 000 000 zł
 • 2. Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Połajewo – ul. Szkolna, ul. Lipowa, ul. Nowa, ul. Słoneczna – 5 225 000 zł

Gmina Trzcianka – 9 990 000 zł

 • 1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola nr 4 w Trzciance – 9 990 000 zł

Gmina Wieleń – 10 500 000 zł

 • 1. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Meżyk wraz z rozbudową SUW w Rosku – 4 500 000 zł
 • 2. Przebudowa dróg w obrębie osiedla północ w Wieleniu – 6 000 000 zł

Powiat Złotowski – 13 690 000 zł

 • 1. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Lotyń – Lubnica – 3 750 000 zł
 • 2. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Zakrzewo – Wersk. – 5 690 000 zł
 • 3. Przebudowa i modernizacja budynku internatu oraz budowa boiska wielofunkcyjnego CKZIU w Złotowie przy ul. 8 marca – 4 250 000 zł

Gmina i miasto Jastrowie – 16 700 000 zł

 • 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo etap 1 – 4 750 000 zł
 • 2. Modernizacja dróg gminnych na terenie Jastrowia – 4 750 000 zł
 • 3. Zagospodarowanie terenu zespołu szkół – 7 200 000 zł

Gmina i miasto Krajenka – 7 300 000 zł

 • 1. Przebudowa drogi gminnej Krajenka – Wąsoszki – 2 000 000 zł
 • 2. Przebudowa drogi Krajenka – Pogórze – 5 300 000 zł

Gmina Lipka – 9 050 000 zł

 • 1. Budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – 5 000 000 zł
 • 2. Przebudowa gminnego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia – 4 050 000 zł

Miasto Złotów – 4 500 000 zł

 • 1. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie – 4 500 000 zł

Gmina Okonek –10 270 000 zł

 • 1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej – 4 970 000 zł
 • 2. Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P wraz z budową kanalizacji deszczowej, wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego – 5 300 000 zł

Gmina Tarnówka – 9 400 000 zł

 • 1. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Płytnica z modernizacja uzdatniania wody w Tarnówce – 4 550 000 zł
 • 2. Przebudowa ul. Niepodległości – 2 550 000 zł3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowiec– 2 300 000 zł

Gmina Złotów – 10 220 000 zł

 • 1. Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Wielatowo – 4 750 000 zł
 • 2. Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy z infrastrukturą towarzyszącą – 1 100 000 zł
 • 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu 4 370 000 zł

Gmina Zakrzewo – 8 780 000 zł

 • 1. Modernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z adaptacją budynku dla GOPS w Zakrzewie – 1 800 000 zł
 • 2. Rozbudowa drogi gminnej nr 104029P – ul. Złotowska – 5 000 000 zł
 • 3. Modernizacja budynku byłego dworca PKP – 1 980 000 zł

Fot.  ShutterStock