Zawodowe ferie

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile zorganizowało „Zawodowe ferie 2020”. Spędzając miło czas, uczniowie mieli okazję zapoznać się z interesującymi zawodami, m.in. krawcowej i kaletnika. Oprócz zajęć w Pile, ferie z doradztwem zawodowym zorganizowane zostały także w Chodzieży, Czarnkowie, Krajence, Trzciance, Złotowie i Łomnicy.

Pracownicy CWRKDiZ zaproponowali różnorodne działania dla dzieci i młodzieży w Pile i subregionie pilskim. Dzięki luźnym zajęciom opartym m.in. o gry, zabawy i rozmowy, uczniowie mieli okazję zapoznać się ze światem zawodów, co w przyszłości ma pomóc im w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej.

27 i 28 stycznia do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile zaproszono dwie niezwykle ciekawe osoby: panią Aleksandrę Klityńską – zajmującą się krawiectwem oraz pana Roberta Łobodzińskiego – rymarza, kaletnika. Goście nie tylko pokazali na czym polega ich praca, ale zorganizowali także mini warsztat, podczas którego dzieci samodzielnie wykonały proste prace zawodowe.

W kolejnych dniach ferii pracownicy CWRKDiZ w Pile odbyli 5 spotkań z uczniami szkół podstawowych i przedszkola w terenie. Zespół doradczy dotarł do kolejnych powiatów: chodzieskiego, złotowskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego. Podczas spotkań wiele się działo. Były m.in. warsztaty z doradztwa zawodowego i zawodowa gra planszowa. Zaproponowano nawet seans filmowy: „Dlaczego warto wybrać szkołę uczącą zawodu”? oraz „Kalejdoskop szkół uczących zawodu”.

Były też konsultacje indywidualne, kalambury zawodowe, rozmowy i dyskusje na temat świata zawodów oraz ścieżki edukacyjnej; pasji i kompetencji społecznych.

Współorganizatorem tych spotkań były: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile oraz jej filie w Chodzieży, Czarnkowie, Trzciance i Złotowie, przy udziale Szkoły Podstawowej w Łomnicy i Publicznego Przedszkola w Krajence.