Gmina Jastrowie wita maluchy. Odbierz pakiet powitalny!

Narodziny dziecka to piękny i pełen niezwykłych wzruszeń moment dla najbliższej rodziny, ale również ważna chwila dla lokalnej społeczności, bowiem powiększa się grono mieszkańców gminy. W związku z tym Gmina Jastrowie postanowiła witać swoje maluchy specjalnym „pakietem powitalnym”.


Gratulując rodzicom narodzin potomka, a tym samym pragnąc przywitać nowo narodzonego mieszkańca gminy, Urząd Gminy i Miasta Jastrowie organizuje akcję promocyjną „Witaj w Gminie Jastrowie!”.

Na ręce rodziców każdego nowo narodzonego mieszkańca, który zostanie zameldowany na pobyt stały na terenie Gminy i Miasta Jastrowie, wręczone zostaną powitalne pakiety.

W skład pakietu powitalnego wchodzą upominki, które stanowić będą dla dziecka pamiątkę, wraz z listem gratulacyjnym, a będą to:
body niemowlęce, czapeczka niemowlęca, personalizowana metryczka, podarunkowa karta biblioteczna oraz Informator Jastrowskiej Rodziny – kompendium wiedzy skierowane do jastrowskich rodzin. Pojawienie się nowych obywateli gminy i miasta Jastrowie to nasza przyszłość i nadzieja. Akcja ma na celu podkreślenie tego wyjątkowego momentu.

Aby uczestniczyć w programie i otrzymać pakiet powitalny rodzic/opiekun prawny musi w terminie do 6 miesięcy od daty urodzenia się i zameldowania na pobyt stały dziecka na terenie gminy i miasta Jastrowie złożyć wniosek do Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie. Wniosek do pobrania na stronie www.jastrowie.pl można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy i Miasta Jastrowie ul. Gdańska 79 64-915 Jastrowie lub w inny uzgodniony z Organizatorem sposób.

Regulamin akcji na stronie internetowej UGiM Jastrowie.

Akcja skierowana jest do wszystkich nowo narodzonych mieszkańców gminy i miasta Jastrowie, urodzonych w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do odwołania.