Gmina Wieleń uczestnikiem szkoleń z cyklu „Ustawowe narzędzia rewitalizacji”

Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji: zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych, dostępność w rewitalizacji to podstawowe zagadnienia cyklu szkoleń z zakresu ustawowych narzędzi rewitalizacji.

Gmina Wieleń uczestniczy w projekcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącym wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, finansowanym z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014- 2020. Jednym z celów stawianych w projekcie jest przygotowanie kadr samorządowych do skutecznego opracowywania oraz wdrażania programów rewitalizacji. Przystąpienie do projektu oznacza udział gminy w całej ścieżce edukacyjnej.

Inauguracja projektu odbyła się 2 marca 2020 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podczas konferencji regionalnej „Rewitalizacja 2.0 w Wielkopolsce”. Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk przedstawiła podczas konferencji prezentację nt. „Dobre praktyki Gminy Wieleń w przygotowaniu i wdrażaniu procesu rewitalizacji na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji.” Ponadto członkowie zespołu ds. rewitalizacji przygotowali w holu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wystawę pn. „Wieleń- wiele możliwości.” Uczestnicy konferencji mieli możliwość udziału w dyskusji, wymiany poglądów i spotkania z ekspertami ds. rewitalizacji, przede wszystkim autorami ds. rewitalizacji, zaproszonymi w roli prelegentów konferencji.

Pierwsze z cyklu szkoleń realizowanych w ramach projektu finansowanego z POPT 2014- 2020 odbyło się w formie zdalnej, tj. webinarium, 18 czerwca 2020 r. Wykłady oraz zajęcia warsztatowe prowadzili eksperci ds. rewitalizacji, autorzy ustawy o rewitalizacji: Andrzej Brzozowy, Rajmund Ryś. Generalnym wnioskiem z minionego webinarium jest obowiązek wynikający z nowej ustawy o rewitalizacji dotyczący opracowania do 2023 roku Gminnego Programu Rewitalizacji, który zastąpi Lokalny Program Rewitalizacji ( LPR ).

Hanna Forbrich, UM Wieleń