Gowin w PWSZ z pieniędzmi i „Konstytucją dla nauki”

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wicepremier Jarosław Gowin po raz kolejny odwiedził pilską PWSZ. Podpisał umowę na dotację na zagospodarowanie terenu kampusu na potrzeby placu dydaktycznego dla kierunków medycznych oraz inżynierskich. Dużo mówił też o reformie szkół wyższych, która ma podnieść poziom polskich uczelni i sprawić, że ścieżka kariery naukowej będzie szybsza.

Jestem w Pile kolejny raz i doceniam mądrą strategię rozwoju tej uczelni – mówił minister. – To jedna z najlepszych uczelni zawodowych w Polsce – chwalił. – Myślę tu przede wszystkim o kształceniu dualno-praktycznym. Doceniam też inwestycje, które podejmuje uczelnia. Umowę, na mocy której przekazana zostanie dotacja podpisali: Minister – Jarosław Gowin, Rektor PWSZ w Pile – prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski oraz poseł Grzegorz Piechowiak.

W ramach dofinansowanego projektu wykonana zostanie rozbiórka budynku „E” Uczelni, a następnie zagospodarowany teren. Dzięki środkom z ministerstwa – 808 tys. zł oraz środkom własnym PWSZ – 202 tys. zł, na terenie uczelni powstaną m.in. strefa jazdy na wózkach inwalidzkich, wyposażona w urządzenia imitujące bariery architektoniczne i strefa symulacji z zakresu ratownictwa medycznego.

Podczas wizyty w PWSZ w Pile minister mówił także o szczegółach „Konstytucji dla nauki” – jej założeniach, które dotyczą m.in. nowych zasad finansowania uczelni wyższych i szybszego awansu dla młodych naukowców.

Polskie uczelni nie są złe. Są średnie – podsumował minister. – Dlatego potrzebna jest głęboka, systemowa reforma, która doprowadzić ma do tego, że najlepsze polskie uniwersytety ścigać się będą z europejskimi.

Minister Gowin podkreślał też rolę uczelni zawodowych, które mają kształcić pod konkretne potrzeby lokalnego rynku pracy.

Oba typy uczelni są ważne: zawodowe i akademickie – mówił.

Tłumaczył też, że „Konstytucja dla nauki” ma poszerzyć autonomię uczelni i przede wszystkim zwiększyć nakłady finansowe na naukę i szkolnictwo wyższe. Ważne maja być także nowe ścieżki kariery akademickiej oraz łączenie potencjału dyscyplin naukowych.

//Gabriela Ciżmowska//